02-11-2017

Nyt værktøj til Dansk, Historie eller Samfundsfag

SøgSmart er et digitalt værktøj, der understøtter grundskoleelevers arbejde med informationssøgning, kildekritik og relevansvurdering. Værktøjet indeholder tre moduler, der henvender sig til 3.-9. klassetrin.

SøgSmart er udviklet i 2016-17 af De danske Centralbiblioteker og CFU.dk. Slots- og Kulturstyrelsen har støttet udviklingen af SøgSmart med midler fra ordningen ”Udviklingsmidler til nationale folkebiblioteksformål”. Den digitale løsning er udviklet af Dream Design ApS.

SøgSmart er gratis at anvende for alle. Værktøjet anvendes af undervisere og elever med UNI-Login. Andre interesserede kan oprette en profil uden brug af UNI-Login.

Find linket under Undervisning - Dansk/Historie/Samfundsfag