Billedkunst

Statens Museum for Kunst

SMK.dk er Statens Museum for Kunsts hjemmeside.

For at se film og spille spil

Under menupunktet "Udforsk kunsten" > "Web TV" kan du se alle de film, museet har produceret. Hvis du vil spille de spil, museet har produceret, kan du finde dem under menupunktet "Udforsk kunsten" > "Spil". Det kræver en flash afspiller, som du gratis kan hente og installere på din computer.

For at gå på opdagelse i Kunsthistorier

Universet Kunsthistorier fungerer i langt det fleste browsere. Det frarådes dog at bruge Internet Explorer, når man bevæger sig rundt på denne del af hjemmesiden, da Kunsthistorier endnu ikke er optimeret til Internet Explorer.

Louvre - undervisning (engelsk)

Masser af undervisningsmaterialer/videoer på engelsk.

Kunst Online

Danmarks største guide til kunst på nettet.

Google Arts and Culture

Tag en virtuel tur på alverdens museer.

Se malerier og fotos af kunstgenstande fra hele verden.

Skagens Museum, Statens Museum for Kunst, Bornholms Kunstmuseum, Nationalmuseet, Ny Carlsberg Glyptotek, Folketinget, Den Hirschsprungske Samling og Thorvaldsens Museum kan alle findes under "collections".

Farvesymbolik

Privat hjemmeside, der nemt og overskueligt fortæller om farvesymbolik.

Forfatteren skriver selv:

Hej, mit navn er Jacob. Jeg er i starten af 30’erne og bor i Storkøbenhavn. Jeg har lavet denne hjemmeside, så jeg kan fortælle dig alt hvad jeg ved om farvesymbolik. Farver og design har været en stor del af mit liv de sidste mange år og det har givet mig en masse viden om emnet. Den viden vil jeg gerne dele med dig, så jeg håber du er indstillet på at lære noget nyt.

DUDA - Billedkunst

Her kan du finde mange ideer til undervisningen i billedkunst.

Billedkunstfaget Clio

Kommuneaftale

  • 48 tekster, 150 aktiviteter, 169 medielinks
  • 210 videoer, 30 e-tekster
  • Et komplet digitalt læremiddel til billedkunst
  • 17 forløb opbygget efter Fælles Mål
  • Årsplaner til 3., 4. og 5. klasse
  • Opgaver og tekster til billedkunst med læringsmål
  • Prøv gratis i 30 dage

Portalens opbygning

På Billedkunstfaget er følgende at finde i topmenuen: Forløb, Emner, Aktiviteter og Ressourcer. Under hvert af de fire topmenupunkter ligger der yderligere nogle menuer.

Forløb består af både undervisningsforløb og årsplaner til 3.-5. klasse. Både forløbene og årsplanerne er opdelt i relevante klassetrin, således at det er nemt at finde et egnet undervisningsforløb til sin klasse. Forløbene er tænkt ind i en faglig progression, således at den rækkefølge, de er placeret i, indikerer, hvor i årsplanlægningen vi tænker den bedste placering af forløbet.

Emner er inddelt i følgende undermenuer: Plant billedarbejde, Skulptur og arkitektur, Kunstnere og perioder, Analyse og kommunikation og Tema. De fem områder udgør en overordnet inddeling af det faglige materiale. Materialet består inden for hvert modul af forskellige emner som fx Maleri, der ligger under Plant billedarbejde. Hvert emne består af tilhørende tekster og aktiviteter samt inspiration til videre arbejde med emnet. Alle tekster er multimodale, hvilket giver eleverne flere muligheder for at arbejde bredt med billedkunst som fag. Aktiviteterne indeholder introduktion til emnet, praktisk skaben, mundtlig og digital kommunikation samt evaluering.

Plant billedarbejde

Dette emne indeholder tekster og aktiviteter, der knytter an til den skabende proces i plane billeder. Teksterne spænder bredt og kommer omkring tegning og grafik, maleri, collage samt digitalt billedarbejde. Derudover gives eleverne i denne kategori redskaber til tegne- og maleteknikker såsom perspektivtegning og farvelære.

Skulptur og arkitektur

Teksterne inden for dette emne fokuserer på det rumlige billedarbejde inden for skulpturer og arkitektur. Her finder man tekster om skulpturer, forskellige materialer som ler, ståltråd og gips samt tekster om arkitekturpersonligheder.

Kunstnere og perioder

Emnet her rummer en række tekster og aktiviteter, der går i dybden med udvalgte perioder inden for kunsthistorien, hvor der fokuseres på et repræsentativt udvalg af forskellige kendte og mere ukendte kunstnere. Teksterne ser på kunstnernes karakteristika og perspektiverer til den kunsthistoriske periode, den enkelte kunstner virkede inden for. Aktiviteterne tager udgangspunkt i det særegne omkring den enkelte kunstner og omsætter dette til en praktisk aktivitet. Der kan arbejdes særskilt med en kunstner eller en periode.

Analyse og kommunikation

Dette emne indbefatter tekster og aktiviteter, der vedrører det analytiske og kommunikerende arbejde inden for billedkunsten. Teksterne kommer omkring billedkunstens brug af genrer og giver eleverne værktøjer til at genkende dette i kunsthistoriens billeder samt klæder dem på til selv at anvende genkendelige genretræk i eget billedarbejde. Teksterne fokuserer på analytiske begreber som genrer, komposition og billedets funktion. Kategorien indeholder ydermere tekster og aktiviteter, der arbejder med og forklarer, at al billedarbejde er kommunikativt. Teksterne spænder bredt og omhandler analog og digital udstilling.

Tema

Her samles tekster og aktiviteter, der ikke umiddelbart ligger inden for fagets øvrige kompetenceområder, men som relaterer til det generelle billedmæssige arbejde. Teksterne ser på bæredygtighed og kunsten i byen og ligger herved op til innovativ og aktiv medbestemmelse fra elevernes side. Her finder man også et nutidigt og relevant tema som Krop og kultur, hvor der fokuseres på kunsthistoriens brug af kroppen i billeder og udviklingen af dette til et nutidigt perspektiv.