Biologi

Biologiskolen

Gratis undervisningsportal med danske videoer til udskolingen i biologi.

Skoven i skolen

Skoven i Skolen er et undervisningsprojekt, der giver lærere og elever mulighed for at flytte undervisningen ud i skoven.

Naturcenter Fosdalen

Lille Norge - et undervisningsmateriale.

Gyldendal Biologi 7.-9. klasse

Kræver abonnement.

  • Didaktiserede undervisningsforløb, rigt illustreret med billeder, animationer og videoer
  • Masser af inspirerende øvelser
  • Fuldt dækkende i forhold til Fælles Mål

Kort sagt: Alt, hvad du behøver til biologiundervisningen samlet på ét sted.

Med biologi.gyldendal.dk er du dækket ind hvad angår faglige tekster, praktiske øvelser, evaluerende opgaver, diskussionsoplæg og forslag til ekskursioner. Portalen rummer desuden flere opslagsværker, bl.a. et over biologifagets begreber.

Strukturerede forløb

Forløbene, som alle er nyskrevne, danner portalens kerne. Der veksles mellem forskellige medietyper (tekst, billede, animation, video), ligesom der linkes til relevante steder på nettet, hvor man kan søge supplerende viden. Forløbene har en indre progression, hvad angår fx fagtermer og abstraktionsniveau.

Øvelser

Portalen rummer et væld af øvelser, hvor eleverne får fingrene ned i faget og ser teori omsat til praksis. Der findes både laboratorieøvelser, feltøvelser på forskellige biotoper, diskussionsøvelser, hvor klassen fx skal forholde sig til et etisk dilemma, og småøvelser, som ikke kræver udstyr, og som kan laves undervejs som et afbræk i tekstlæsningen.

Enkel navigation

Med biologi.gyldendal.dk får du hele biologifaget i enkle og overskuelig rammer. Man navigerer mellem de enkelte faneblade og i venstremenuen. I forløbene foregår navigationen i boksene i højre side, hvor man ganske enkelt klikker sig vej gennem forløbet.

Fleksibilitet

På baggrund af trinmålene og den faglige sværhedsgrad er forløbene tiltænkt enten 7.-8. klasse eller 9. klasse. Men der er ikke noget i vejen for, at gennemgå et forløb til 9. klasse i en 7./8. klasse eller omvendt. De vejledende klassetrin fremgår kun af lærervejledningen. Desuden kan planlæggerværktøjet vise, fx hvilke 8. klasses trinmål et forløb til 9. klasse dækker.

Alinea Biologifokus

Kræver abonnement.

Portalen Biologifokus er for dig, der vil have nem adgang til en række stærke digitale læremidler skræddersyet til biologi – til en god pris. Her får du høj faglighed og inspirerende læringsforløb, der tager udgangspunkt i fagets indhold og didaktik.

De digitale læremidler opfylder alle dine behov inden for undervisning og læring i biologi. Du kan bruge portalen som grundsystem, træningsplatform, evalueringsplatform og ressourcebank. Det hele er samlet ét sted.

Portalen Biologifokus kan du bruge som det primære læremiddel i din undervisning eller som et stærkt fagligt supplement.

Hvad indeholder portalen Biologifokus?

Biologifokus består af følgende digitale læremidler:

 Biologifokus - Biologiundervisning, som du kender det – nu med digitale fordele!
 Biologiprøven – klæder dine elever på til den afsluttende prøve
 Restudy – Flipped Learning
 TopMaps – Et digitalt atlas

Naturfagsstrategi

En lokal naturfagsstrategi (PDF)

Med udgangspunkt i et ønske om at styrke det naturvidenskabelige fagområde gennem hele uddannelseskæden i Thisted Kommune har en lokal arbejdsgruppe under Undervisningschefen igangsat en proces vedrørende udarbejdelsen af en lokal naturfagsstrategi.

Et af formålene har været at styrke oplevelsen af kvalitet, progression og positive oplevelser i naturfagsundervisningen gennem et samarbejde med kommunens virksomheder og sundhedstilbud. Et andet formål har været udarbejdelsen af en lokalt forankret naturfagskanon, som skal sikre, at alle elever i Thisted Kommune har viden om og kendskab til de forskellige stedbundne potentialer indefor naturfagsområdet. Det naturvidenskabelige fagområde består af følgende selvstændige fagområder: Fysik/kemi, matematik, biologi, geografi og natur/teknologi.

Verdens dyr

Kommuneaftale. Danmarks største samling informationer om dyr fra hele verden.

Udviklet og skrevet på et fagligt højt niveau i et sprog, hvor alle kan være med – fra de mindste elever i skolerne til voksne med interesse for dyr. 

verdens-dyr.dk er aldrig udlånt og er altid opdateret med den nyeste viden om dyr.

Artsbeskrivelser
Der er omtalt ca. 260 dyr på verdens-dyr.dk - og der kommer hele tiden nye til (se det aktuelle antal øverst til venstre på forsiden af verdens-dyr.dk). Hvert dyr bliver omtalt i flere forskellige afsnit, som man kan navigere rundt i. 

Ved alle dyr er der mange fotos og for en stor dels vedkommende tillige lydklip og videoklip.

Der er også tegnefilm ved en del dyr. Tegnefilmene forklarer ting, som kan være svære at forstå eller vise på anden måde.

Ordbog
På verdens-dyr.dk er der ikke gået på kompromis med det faglige niveau. Derfor bliver der brugt visse fagtermer. For at forstå disse er der udviklet en ordbog, som både indeholder tekster og fotos eller tegninger, hvor det er nødvendigt. Ordbogen kan slås til og fra ved hjælp af "bog-ikonet" som er placeret øverst til venstre. Ordbogen er som standard lukket. 

Forfattere
Teksterne til verdens-dyr.dk skrives af en række af Danmarks bedste fagbogsforfattere, der hele tiden holder sig ajour fagligt og pædagogisk. Forfatterne er nøje valgt ud fra deres faglige viden og kendskab til målgruppen: elever i grundskolen.

Forfatterne har hver især deres områder, som de holder opdaterede, når nye oplysninger om dyrene kommer frem.

Jesper Bønløkke, cand scient (biologi), redaktør på verdens-dyr.dk
Thomas Bille, cand. scient (biologi), skriver om krybdyr og padder.
Ina F. Andersen, cand. scient (biologi), skriver om pattedyr.
Steen E. Jensen, lærer, skriver om fugle.

Temaer
I temaer kan man finde artikler, som går på tværs af artsbeskrivelserne fx: Pattedyr, rejsebeskrivelser og meget andet.

Wiki-værksted
I wiki-værkstedet er det eleverne, som laver indholdet. En wiki kan bestå af tekst, fotos, video og lydklip. Eleverne kan give respons til hinandens wikier.

Danske dyr

Kommuneaftale. Danmarks største samling informationer om dyr.

Udviklet og skrevet på et fagligt højt niveau i et sprog, hvor alle kan være med – fra de mindste elever i skolerne til voksne med interesse for dyr. 

danske-dyr.dk er aldrig udlånt og er altid opdateret med den nyeste viden om dyr.

Artsbeskrivelser
Der er omtalt ca. 660 dyr på danske-dyr.dk - og der kommer hele tiden nye til (se det aktuelle antal øverst til venstre på forsiden af danske-dyr.dk). Hvert dyr bliver omtalt i flere forskellige afsnit, som man kan navigere rundt i. 

Ved alle dyr er der mange fotos og for en stor dels vedkommende tillige lydklip og videoklip.

Der er også tegnefilm ved en del dyr. Tegnefilmene forklarer ting, som kan være svære at forstå eller vise på anden måde.

Undervisningsforløb
På danske-dyr.dk kan du få ideer og inspiration til undervisningen. I materiale-samlingen findes både forløb, aktiviteter og opgaver samt en stor mængde opgaver til faglig læsning, som kan udfyldes direkte på skærmen eller printes ud. Undervisningsforløb og opgaver er udarbejdet med udgangspunkt i Fælles mål.

Ordbog
På danske-dyr.dk og verdens-dyr.dk er der ikke gået på kompromis med det faglige niveau. Derfor bliver der brugt visse fagtermer. For at forstå disse er der udviklet en ordbog, som både indeholder tekster og fotos eller tegninger, hvor det er nødvendigt. Ordbogen kan slås til og fra ved hjælp af "bog-ikonet" som er placeret øverst til venstre. Ordbogen er som standard lukket. 

Forfattere
Teksterne til danske-dyr.dk skrives af en række af Danmarks bedste fagbogsforfattere, der hele tiden holder sig ajour fagligt og pædagogisk. Forfatterne er nøje valgt ud fra deres faglige viden og kendskab til målgruppen: elever i grundskolen.

Forfatterne har hver især deres områder, som de holder opdaterede, når nye oplysninger om dyrene kommer frem.

Jesper Bønløkke, cand scient (biologi), redaktør på danske-dyr.dk og verdens-dyr.dk.
Ole Fogh Nielsen, cand. phil., skriver om insekter, bløddyr, pighuder, krebsdyr, pattedyr mv. 
Thomas Bille, cand. scient (biologi), skriver om krybdyr, padder, kæledyr og husdyr.
Jens Kirkeby, konservator, tegner og naturfotograf, skriver om fugle. 
Hans Jacob Schou, lærer, skriver om fisk.
Ina F. Andersen, cand. scient (biologi), skriver om pattedyr.
Steen E. Jensen, lærer, skriver om fugle.

Undervisningsforløbene, opgaver og aktiviteter er udarbejdet af Trine Jarløb, Lene Jørgensen, Hans Jacob Schou, Lene Madsen og Jesper Bønløkke.

Temaer
I temaer kan man finde artikler, som går på tværs af artsbeskrivelserne: Hvor er dyrene om vinteren?, Insekter, Kæledyr og Sommerfugle er eksempler på temaer. 

Andre temaer er af mere praktisk art - eksempelvis: Vi bygger kasser til dyr og fugle samt Vandhulsakvariet.

Flere af temaerne indeholder forslag til undervisningen.

Årstiderne
Følg med i dyreverdenen året rundt.

Wiki-værksted
I wiki-værkstedet er det eleverne, som laver indholdet. En wiki kan bestå af tekst, fotos, video og lydklip. Eleverne kan give respons til hinandens wikier.

Biologifaget Clio

Kommuneaftale - Biologifaget er et komplet undervisningsmateriale, der dækker Undervisningsministeriets krav til biologiundervisningen i grundskolen.

Det er vores mål, at biologiundervisningen skal være levende og inspirerende, og at eleverne gennem vores undervisningsportal får en grundig introduktion til biologi og fagets kerneområder.

Portalen opfylder de forenklede Fælles Mål for biologi, således at eleverne trinvis kommer til at opfylde målene gennem teksternes emne eller vinkel eller i selve arbejdet med aktiviteterne.