Engelsk

Storybird

G+ - Log ind med din Google-konto. Billedfortællinger og digte.

Storybird is a visual storytelling community. A global hub of readers, writers, and artists of all ages.

Our idea: let anyone make gorgeous, art-inspired stories in seconds.

That simple idea has made us indispensable for millions of people. Teachers rely on us to get students from K-12 writing and reading. Families adore us for our constant stream of stories. And tweens and teens use us to connect with each other and express their angst.

We're one part educational platform, one part real-time publishing, and one part social network. And we're 100% nifty.

Alinea Pitstop

KRÆVER ABONNEMENT Her finder du webressourcerne til bøgerne i PitStop.

Alinea Gekko-Engelsk

Kræver abonnement. Kan p.t. anvendes som et supplerende materiale.

Det er oplagt at arbejde med et eller flere didaktiske forløb i løbet af skoleåret, enten i en samlet periode på nogle uger eller som et afbræk fra arbejdet med klassens grundbogsmateriale.

Man kan også dykke mere sporadisk ned i Gekko for at træne grammatik og ordforråd, gå på opdagelse i Global Issues eller finde supplerende læsetekster. 

Læs mere om hvad de enkelte faneblande byder på herunder. 

Gekko er et website i udvikling. Der vil løbende komme nyt indhold til, og funktionaliteten vil løbende blive opgraderet. 

Du kan som lærer se elevens arbejde ved at vælge klasse og elev i Elevresultat øverst til venstre. Du får adgang til denne funktionalitet, når du logger ind som lærer - og har licens til Gekko. 

På de fleste sider i Gekko er der lærernoter i højre side. Kun læreren kan se lærernoterne. I noten er der en kort vejledning til den side du er på. For en mere uddybende vejledning skal du åbne forløbsvejledningen som der linkes til nederst i lærernoten. 

Alt indhold på sitet er glosseret, og gloserne kommer frem når du slår gloserne til og fører musen henover det ord der fremkommer i en farve. 

Alle læsetekster på sitet er indtalt af indfødte sprogbrugere. 

Teacher
Når man er logget ind som lærer bliver Teacher-knappen synlig til venstre for Topics. I Teacher finder læreren forslag til årsplaner, forløbsvejledninger inkl. læringsmål og forslag til tegn på læring samt mere detaljeret vejledning om hvordan man kan bruge Gekko. 
 
Topics
Topics er det centrale element i Gekko og rummer didaktiserede forløb med tekster, billeder, film og opgaver. 

Alle forløb er bygget op på samme måde, nemlig i 4 faser: målsætning, sider med tekster, opgaver og aktiviteter, projektopgave og evaluering. De digitale opgaver tæller antal forsøg. Det vil sige, at eleven kan forsøge flere gange, for at få din besvarelse 100% korrekt. Besvarelserne gemmes, så du som lærer kan tale med eleven om opgaven i forbindelse med evalueringen. 

Forløbene er markeret med stjerner som indikerer en vejledende sværhedsgrad. 
 
Library
Library rummer supplerende læsetekster. Teksterne kan anvendes som opgivelser til den mundtlige prøve. Teksterne er ikke indtalt. 
 
Global Issues
I Global Issues kan eleven dykke ned i nogle aktuelle temaer. Denne del er under udvikling. 
 
My Own Dictionary
My Own Dictionary er elevens egen onlineordbog. Her kan eleven notere sig ord som han/hun tilegner sig eller gerne vil tilegne sig i løbet af arbejdet med Gekko. Hvert ord kan registreres i ordbogen med en oversættelse, en ordklasse, en sætning med ordet, et billede af ordet og en lydfil. 

Grammar
Grammar rummer forskellige opgaver til træning af grammatiske færdighedsområder. Grammatikken er udformet lidt ligesom et spil - eleven vinder en halv stjerne for hver korrekt løst opgave. 
 
Toolbox
Her er korte videovejledninger til elever og lærere til brug af Web 2.0 programmer. De minder om de vejledninger du kan finde på SkoleTube, men er væsentligt kortere. 

Forløbsvejledninger, årsplaner og tips til læreren
Når du køber adgang til Gekko, og logger ind som lærer, fremkommer en Teacher-knap i topmenuen. Her finder du detaljerede vejledninger til alle forløb inkl. information om hvordan de lever op til Fælles mål. Du finder også forslag til årsplaner så du kan sammensætte længere forløb med ressourcerne i Gekko. Eleverne har ikke adgang til lærerressourcerne. 
 
Elevresultat
Når du køber adgang til Gekko, og logger ind som lærer, fremkommer Elevresultat øverst til venstre i topmenuen. Klik på Elevresultat for at at vælge klasse og elev, og du kan derpå bladre igennem websitet som om du var eleven. Nu kan du se alle de opgavebesvarelser som eleven har lavet, og du kan se hvor mange forsøg eleven har brugt. 

Når du kigger på Grammatikopgaverne, kan du se hvor mange stjerner eleven har fået, altså hvor mange opgaver eleven har besvaret korrekt. Du kan ikke se, hvordan eleven har besvaret selve opgaven. 

Fælles mål 2014
Gekko rummer opgaver og aktiviteter der dækker alle tre kompetenceområder, mundtlig kommunikation, skriftlig kommunikation og kultur og samfund. Det fremgår af forløbsvejledningerne hvilke mål der dækkes i de enkelte forløb, og der gives forslag til Tegn på læring for det overordnede læringsmål. 

Cooperative Learning

CL-strukturer er oplagte i forbindelse med sprogundervisning, og flere steder i Gekko finder du opgaver hvor eleverne skal arbejde med CL-strukturer. I disse opgaver er der typisk vedlagt et kopiark som skal printes ud.

Gyldendal Engelsk 7-10. klasse

Kræver abonnement. Et fuldt ud digitalt undervisningsmateriale til engelsk i overbygningen, og kan fungere som det bærende element i engelskundervisningen. 

Varieret indhold og fleksibelt brug 
engelsk.gyldendal.dk indeholder bl.a. færdige temaforløb, opgaver, information om sprog og kulturforhold, grammatik, nyttige og overskuelige opslagsværker samt et bibliotek, der både indeholder billeder og tekster i forskellige genrer. 
Brugen af sitet kan tilpasses, så det tilgodeser den enkelte klasses behov og interesser, og det omfattende materiale inspirerer og motiverer til både elev- og lærerdifferentieret undervisning.

Temaer
engelsk.gyldendal.dk indeholder en række nyskrevne og didaktiserede temaforløb, der kan implementeres direkte i den daglige undervisning. Temaforløbene indeholder hver fire undertemaer, der på forskellig vis belyser det overordnede tema. Alle undertemaer kan fungere som selvstændige forløb, og alle har samme overordnede struktur.

Prøveforberedende
Indholdet i engelsk.gyldendal.dk er alsidigt, og pensum kan derfor sammensættes, så det både tilgodeser den samlede klasse, men samtidig også efterlader eleverne med muligheder for selv at finde interessante og relevante emner og tekster, til deres selvstændige emner.

Gyldendal Engelsk 4.-6. klasse

Kræver abonnement. Fagportalen til engelskundervisningen i 4.-6. klasse giver helt nye muligheder.

Portalen kan enten bruges som et selvstændigt materiale eller som supplement til trykte læremidler. Her en kort oversigt over fagportalens indhold: 

Topics
Fagportalen til engelsk præsenterer didaktiserede undervisningsforløb, der er lige til at gå til. Best Buddies omhandler forskellige former for venskaber, både i den virkelige og den virtuelle verden. Extremes handler om ekstreme måder at leve på, ekstreme spisevaner og ekstremt udseende. Culture Clashes beskriver fortidens og nutidens kultursammenstød i USA, Australien og New Zealand. Future Planets berhandler emner som klima, fremtid og science fiction. Home Base tager emner op som moderne familiestrukturer, hjemløshed og nomadetilværelse, Fame and Fortune omhandler stræben efter berømmelse på godt og ondt, barnestjerner og rigdom og Tales of the Unknown handler om mystik og eventyr. Længere tekster er glosserede (vises ved mouseover) og er indtalt af native speakers. 

Hvert forløb har tre undertemaer. Et undertema indeholder undervisningsmateriale, der ca. dækker en måneds undervisning. Forløbene indledes med en introduktion samt læringsmål i Goals og afsluttes med et evalueringsark i Evaluation, som eleverne kan udfylde online og gemme eller printe. 
Library
I Library findes alle primærtekster, billeder, videoer og lydfiler fra undervisningsforløbene (Topics). I Library kan eleverne derudover læse frilæsningsbøger på skærmen. Her er fx dramatiske historier i serien Survival, spændende fortællinger om hverdagen på en talentskole for børn i All Star High, interessante historier om børns heltegerninger i Young Heroes samt den dystre fremtidsfortælling The Matt Merton Mysteries. Endelig er der den rigt illustrerede faktaserie Snapshot. 

I øjeblikket rummer biblioteket 40 frilæsningstitler, og biblioteket udvides løbende med i-bøger, lydfiler, billeder og videoer. 

Spot on
Indgangen Spot on rummer forskellige elementer, fx en liste over onlineredskaber, som kan bruges ved opgaveløsning, samt A Helping Hand med gode råd til skriftlig og mundtlig kommunikation. 
Endelig er Spot on indgangen til Country Cubes, et indbydende, digitalt opslagsværk om kultur- og samfundsforhold i de engelsktalende lande. Her kan eleverne gå på opdagelse i billeder og korte tekster inden for temaerne Eating & Drinking, Wildlife, Traditions, Attractions, Facts og History.

Grammar
Portalen giver eleverne adgang til en enkel og lettilgængelig basisgrammatik. Hertil er knyttet en række selvrettende opgaver, hvor eleverne kan teste den viden, de netop har tilegnet sig. 

Teacher
Lærerens egen indgang giver overblik over indhold på portalen og tilbyder desuden vejledninger til onlineredskaber. Det er også her læreren får adgang til Planlæggeren en god hjælp til årsplanlægningen. 

Gyldendal Engelsk 0.-3. klasse

Kræver abonnement. Rummer alt, hvad der behøves i den tidlige engelskundervisning.

Siden er elevhenvendt og kombinerer det digitale medies mange muligheder med kreative opgaver og fysisk aktivitet. 

Fagportalen er rigt illustreret, og al lyd er indtalt af native speakers.

Siden indeholder bl.a.:

  • Temaer med enkel og tilgængelig struktur inddelt i tre niveauer
  • Udførlig lærervejledning til hver lektion
  • Målrettet træning af ordforråd bl.a. gennem spil og sange
  • Wordline – der interaktivt træner ordforråd gennem billeder og lyd
  • Niveauinddelte interaktive opgaver
  • Kulturelle temaer om Britain, America og Australia
  • Temaer om St. Valentine’s Day, Easter, Halloween og Christmas

Kididdles

Engelske børnesange til print.

E-learning for kids

Mange forskellige aktiviteter

Duda - engelsk

Med bl.a. engelsk og amerikansk slang.

Grammatip (0.-10. klasse)

Kommuneaftale. Grammatikøvelser.

Fra 3. klasse og opefter.

Clio Engelskfaget Udskoling

Kommuneaftale. Et komplet undervisningsmateriale, der dækker Undervisningsministeriets krav til engelskundervisningen i udskolingen.

Det er vores mål at skabe en læringsportal, der på levende og inspirerende vis bygger videre på den indledende engelskundervisning og breder fagets mange facetter ud for eleverne.

Alle vores tekster er multimodale. Især billeder og videoer er med til at understøtte forståelsen, ligesom tekstens centrale ord, fokusord, understreger vigtigheden af elevens sproglige udvikling. Alle aktiviteter er tilrettelagt med en blanding af mundtlig kommunikation, fysiske aktiviteter, interaktive skrivefelter, lydfiler og selvrettende træningsopgaver.

Language

Under menupunktet "Language" møder eleverne sproget og grammatikken på flere forskellige måder. Der bliver arbejdet på sjov og kreativ vis med engelsk grammatik, talemåder, ordsprog, gambitter og den engelske udtale. På Engelskfaget bliver grammatiske regler anvendt aktivt, repeteret gennem leg og undersøgt af eleverne.

Cultures

Eleverne skal beskæftige sig med kultur- og samfundsforhold i de engelsktalende lande. ”Cultures” giver eleverne en indføring i nære emner samt vigtige kulturhistoriske begivenheder med afsæt i USA, United Kingdom, Irland, Nordirland, Skotland, Sydafrika og Indien. Emnerne, som tekster og aktiviteter berører, er særlige for det pågældende land, men hører alle under hovedkategorierne traditioner og historie. 

Genres

Under menupunktet "Genres" stilles der skarpt på forskellige genrer, herunder musikalske og litterære genrer. Eleverne får mulighed for at fokusere på velkendte såvel som ukendte genrer og herigennem arbejde med det engelske sprog på en anderledes måde. Eleverne bliver gennem arbejdet med "Genres" introduceret til mange forskellige billed- og tekstmedier og får udvidet deres tekstbegreb.

Topics

Under menupunktet "Topics" har vi samlet forskellige engelskfaglige temaer. Hvor portalens øvrige menupunkter har fokus på enkeltområder, går "Topics" på tværs af hovedområderne i faget engelsk. Temaerne appellerer til og motiverer elever i udskolingen, hvorfor de tager udgangspunkt i elevernes interesser og hverdagsliv, for at bevæge sig ud i den engelsksprogede verden. Dermed bliver det muligt at sammenligne egen kultur og den engelsksprogede kultur. Mange af temaerne er desuden velegnede til tværfagligt arbejde med andre skolefag.

Forløb

Under menupunktet "Forløb" finder du foruden undervisningsforløb også årsplaner. Begge dele er redaktørens forslag til dig som lærer og til årets arbejde med engelsk. Portalens 69 undervisningsforløb er opdelt i relevante klassetrin, så du altid kan finde et undervisningsforløb, der passer netop til din klasse, ligesom udvalgt indhold fra portalen er udarbejdet i årsplaner for henholdsvis 7., 8., 9. og 10. klasse.

Clio Engelskfaget Mellemtrin

Kommuneaftale. Et komplet undervisningsmateriale, der dækker Undervisningsministeriets krav til engelskundervisningen på mellemtrinnet.

Det er vores mål at skabe en læringsportal, der på levende og inspirerende vis bygger videre på den indledende engelskundervisning og breder fagets mange facetter ud for eleverne.

Alle vores tekster er multimodale. Især billeder og videoer er med til at understøtte forståelsen, ligesom tekstens centrale ord, fokusord, understreger vigtigheden af elevens sproglige udvikling. Alle aktiviteter er tilrettelagt med en blanding af mundtlig kommunikation, fysiske aktiviteter, interaktive skrivefelter, lydfiler og selvrettende træningsopgaver.

Language Use

Under menupunktet "Language Use" skal eleverne lege med sproget gennem talemåder, ordsprog, gambitter og den engelske udtale. Derudover kan eleverne få hjælp til at blive bedre til både mundtligt og skriftligt engelsk ved brug af gode strategier.

Grammar

Under menupunktet "Grammar" skal eleverne arbejde med engelsk grammatik og sætningsopbygning på sjov og kreativ vis. På Engelskfaget bliver grammatiske regler anvendt aktivt, repeteret gennem leg og undersøgt af eleverne.

Cultures

Eleverne skal beskæftige sig med kultur- og samfundsforhold i de engelsktalende lande. ”Cultures” giver eleverne en indføring i nære emner samt vigtige kulturhistoriske begivenheder med afsæt i USA, Great Britain, England, Wales og Australia. Emnerne, som tekster og aktiviteter berører, er særlige for det pågældende land, men hører alle under hovedkategorierne traditioner og historie. På længere sigt vil der også komme forløb om andre engelsktalende lande.

Literature

Under menupunktet "Literature" stilles der skarpt på litterære genrer. Eleverne får mulighed for at fokusere på velkendte genrer som eventyr, fantasy, poesi osv. og herigennem arbejde med det engelske sprog. Eleverne bliver gennem arbejdet med "Literature" introduceret til mange forskellige billed- og tekstmedier og får udvidet deres tekstbegreb.

Media

Under menupunktet "Media" stilles der skarpt på genrer inden for musik, film, kunst og teater. Eleverne får mulighed for at fokusere på velkendte såvel som ukendte områder og herigennem arbejde med det engelske sprog på en anderledes måde. Eleverne bliver også her introduceret til mange forskellige billed- og tekstmedier.

Topics

Under menupunktet "Topics" har vi samlet forskellige engelskfaglige temaer. Hvor portalens øvrige menupunkter har fokus på enkeltområder, går "Topics" på tværs af hovedområderne i faget engelsk. Temaerne appellerer til og motiverer elever på mellemtrinnet. Det er temaer, der med afsæt i elevernes hverdagsliv og nære verden tager dem med ud i den engelsksprogede verden. Dermed bliver det muligt at sammenligne egen kultur med den engelsksprogede kultur. Mange af temaerne er desuden velegnede til tværfagligt arbejde med andre skolefag.

Forløb

Under menupunktet "Forløb" finder du foruden undervisningsforløb også årsplaner, som begge er redaktørens forslag til dig som lærer og til årets arbejde med engelsk. Portalens 61 undervisningsforløb er opdelt i relevante klassetrin, så du altid kan finde et undervisningsforløb, der passer netop til din klasse, ligesom udvalgt indhold fra portalen er udarbejdet i årsplaner for henholdsvis 4., 5. og 6. klasse.

Clio Engelskfaget Indskoling

Kommuneaftale - Et komplet undervisningsmateriale, der dækker Undervisningsministeriets krav til engelskundervisningen i grundskolernes yngste klasser.

Det er vores mål at skabe en undervisningsportal, der på levende og inspirerende vis giver eleverne en grundig introduktion til engelskfaget og dets kerneområder.

The Basics

I menupunktet "The Basics" møder eleverne sproget og grammatikken på flere forskellige måder. Det er byggestenene i engelskfaget. Alle tekster er bygget op med fokusord og en integreret video med sang eller ord, som giver eleverne en anden tilgang til sproget. Dette betyder, at alle elever får en forståelse for temaet, selvom der er forskellige faglige udgangspunkter i klassen. Alle aktiviteter er tilrettelagt med en blanding af mundtlig kommunikation, fysiske aktiviteter, interaktive skrivefelter, talking flashcards, Clio Kids, lydfiler og selvrettende træningsopgaver.

The World

Eleverne skal beskæftige sig med kultur- og samfundsforhold i de engelsktalende lande. Menupunktet "The World" giver eleverne en indføring i nære emner samt vigtige kulturhistoriske begivenheder. Under menupunktet ligger bl.a. USA, England og Australien.

Til hvert land er der en række emner, som er særlige for det pågældende land, men som hører under hovedkategorierne sport, traditioner, skoleliv og historie.

The Topics

Under menupunktet "The Topics" kan eleverne finde artikler og aktiviteter om forskellige genrer. Her præsenteres eleverne for emner, som de kan genkende fra deres liv. Eleverne finder gensynsglæde i et sprog, som de allerede har et kendskab til. Denne glæde skaber motivation for den videre læring. Alle aktiviteter er tilrettelagt med en blanding af mundtlig kommunikation, fysiske aktiviteter, interaktive skrivefelter, talking flashcards, Clio Kids, lydfiler og selvrettende træningsopgaver.

The Bank

Under menupunktet "The Bank" finder eleverne engelskfaglige temaer.
"The Bank" er en kulturskat med et væld af forskellige tekster og aktiviteter. Disse kan bruges som selvstændige elementer i lærerens undervisning, som dele af forløb og til temadage og -uger. Eleverne præsenteres her for engelsk i en anden form. Der er sange, jokes, rim og tongue twisters. Sangene er didaktiske – sange med total physical response.

  • Der er en animeret version.
  • Der er en Clio-produceret karaokeversion.
  • Der er en version med Clio Kids, som viser bevægelserne.

Forløb

"Årsplaner" er redaktørens forslag til dig som lærer. I årsplanerne, finder du en nøje udvalgt progression i portalens indhold for henholdsvis 1., 2. og 3. klasse.

"Undervisningsforløb" består af 39 undervisningsforløb for 1.-3. klasse. Undervisningsforløbene er opdelt i relevante klassetrin, så du kan finde et undervisningsforløb, som passer netop til din klasse.