Fysik / Kemi

Plethora

Lær at overskue komplekse systemer.
Plethora er et spil, der træner logisk og kompleks tænkning.

Strømsimulering

Her kan man lave simuleringer til bl.a. strøm mm.

Bestemt et besøg værd. Mål med voltmeter amperemeter mm. saml et kredsløb og få lampen til at lyse.

Bemærk skal bruge java, dvs. ikke ipad kompatibel

Scratch

Visuelt blokprogrammeringssprog udviklet af Massachusetts Institute of Technology.

Scratch er designet specielt for unge mellem 8 og 16 år, men anvendes af folk i alle alder. Millioner af mennesker laver Scratchprojekter i forskellige omgivelser: hjemme, i skoler, muséer, biblioteker og kulturcentre.

With Scratch, you can program your own interactive stories, games, and animations — and share your creations with others in the online community.

Scratch helps young people learn to think creatively, reason systematically, and work collaboratively — essential skills for life in the 21st century.

Scratch er et projekt af the Lifelong Kindergarten Group ved MIT Media Lab. Det er frit tilgængeligt og gratis.

Gyldendal Fysik-Kemi

Kræver abonnement. Et ambitiøst materiale til fysik- og kemiundervisningen i udskolingen og bygger på undervisningsmaterialet KOSMOS.

Portalen kombinerer det bedste fra bogen – solidt, fagligt materiale i form af elevhenvendte tekster – og det bedste fra det digitale medie – levende billeder, interaktive opgaver og fleksibel navigation, hvor alting er lige ved hånden. 

Med fysik-kemi.gyldendal.dk er du dækket ind hvad angår faglige tekster, praktiske øvelser, evaluerende opgaver og forslag til projekter. 

Strukturerede forløb

Forløbene danner portalens kerne. Der veksles mellem forskellige medietyper (tekst, billede, animation, video), ligesom der linkes til relevante steder på nettet, hvor man kan søge supplerende viden. Forløbene har en indre progression, hvad angår fx fagtermer og abstraktionsniveau.

Øvelser

Portalen rummer et væld af øvelser, eksperimenter og projekter.

Enkel navigation

Med fysik-kemi.gyldendal.dk får du hele faget i enkle og overskuelige rammer. Man navigerer mellem de enkelte faneblade og i venstremenuen. I forløbene foregår navigationen i boksene i højre side, hvor man ganske enkelt klikker sig vej gennem forløbet.

Fleksibilitet

På baggrund af Fælles Mål og den faglige sværhedsgrad er forløbene tiltænkt enten 7.-8. klasse eller 9.-10. klasse. Men der er ikke noget i vejen for, at gennemgå et forløb til 9. klasse i en 7.-8. klasse eller omvendt.

Galapagos

Fysik og Kemi

Code.org

Lær at programmere med HOUR OF CODE.

Tinkercad Circuits

Byg og simulér kredsløb med Tinkercad.
Log ind med din Google-konto og vælg "Circuits".

Alinea Fysik-Kemifokus

Kræver abonnement. Et digitalt læremiddel skræddersyet til fysik/kemi.

Her er inspirerende forløb med faglige tekster og interaktive opgaver - og en masse praktiske aktiviteter væk fra skærmen.

Fysik-kemifokus er en del af Fokus-portalerne, som også dækker Geografifokus og Biologifokus.

Portalerne er særdeles velegnede til fællesfaglig undervisning, og ud over de fagfaglige forløb, indeholder Geografifokus, Biologifokus og Fysik-kemifokus i alt 8 fællesfaglige forløb.

Naturfagsstrategi

Lokal naturfagsstrategi (PDF).

Med udgangspunkt i et ønske om at styrke det naturvidenskabelige fagområde gennem hele uddannelseskæden i Thisted Kommune har en lokal arbejdsgruppe under Undervisningschefen igangsat en proces vedrørende udarbejdelsen af en lokal naturfagsstrategi.

Et af formålene har været at styrke oplevelsen af kvalitet, progression og positive oplevelser i naturfagsundervisningen gennem et samarbejde med kommunens virksomheder og sundhedstilbud. Et andet formål har været udarbejdelsen af en lokalt forankret naturfagskanon, som skal sikre, at alle elever i Thisted Kommune har viden om og kendskab til de forskellige stedbundne potentialer indefor naturfagsområdet. Det naturvidenskabelige fagområde består af følgende selvstændige fagområder: Fysik/kemi, matematik, biologi, geografi og natur/teknologi.

Clio Fysik-Kemifaget

Kommuneaftale Et komplet undervisningsmateriale, der dækker Undervisningsministeriets krav til fysikkemiundervisningen i grundskolen.

Det er vores mål, at fysik/kemi-undervisningen skal være levende og inspirerende, og at eleverne gennem vores undervisningsportal får en grundig introduktion til fysikkens og kemiens kerneområder.

Portalen opfylder de forenklede Fælles Mål for fysik/kemi, således at eleverne trinvis kommer til at opfylde målene gennem teksternes emne eller vinkel eller i selve arbejdet med aktiviteterne.

Portalens opbygning

I portalens hovedmenu findes følgende menupunkter: Forløb, Emner, Aktiviteter og Ressourcer. Under hvert af de fire menupunkter ligger en række undermenuer med tilhørende tekster og aktiviteter samt inspiration til videre arbejde med emnet. Alle tekster er multimodale, hvilket giver eleverne flere tilgange til fysik/kemi som fag. Et udvalg af tekster har tilknyttet interaktive læseguides, der fremmer elevernes læseforståelse. Alle aktiviteter er tilrettelagt med en blanding af undersøgende virke, mundtlig kommunikation, fysiske aktiviteter og interaktive skrivefelter.

Emnerne, som portalens indhold tager afsæt i, er følgende:

Stof & kredsløb

"Stof & kredsløb" omhandler bl.a. grundstoffer, syrer, baser, metaller, kemiske forbindelser, organisk kemi og biokemi. Her finder man grundlæggende tekster, som knytter sig til fysikken og kemien, og som kan anvendes i arbejdet med forskellige mere komplekse problemstillinger.

Partikler, bølger & stråling

"Partikler, bølger & stråling" rummer fx en række tekster og aktiviteter om atomer, grundstofdannelse, bølger, lyd og lys. Endvidere finder man tekster om isotoper, halveringstid og UV-stråling.

Energi & energiformer

"Energi & energiformer" byder på tekster, der bl.a. omhandler magnetisme, energiomdannelse, induktion og energiforsyning samt tekster, der omhandler elektriske kredsløb.

Endvidere rummer emnet tekster om fysikkens love herunder fx Newtons anden lov.

Jorden i Solsystemet

"Jorden i Solsystemet" samler alt det, som omhandler astronomien, herunder Big Bang, Solsystemet og stjernerne. Ligeledes stilles der skarpt på videnskabshistorien og på nogle af de store videnskabsfolk, bl.a. danske Niels Bohr.

Produktion og teknologi

"Produktion og teknologi" rummer tekster, der knytter sig til hverdagen og samfundet. Teksterne her spænder bredt med tekster og aktiviteter fra medicin og nanoteknologi til batterier og enzymer.