Geografi

Skolen og landbruget

Tal og statistik om landbrugets produktion, forarbejdning, eksport mv.

Naturfagsstrategi

Lokal naturfagsstrategi (PDF).

Med udgangspunkt i et ønske om at styrke det naturvidenskabelige fagområde gennem hele uddannelseskæden i Thisted Kommune har en lokal arbejdsgruppe under Undervisningschefen igangsat en proces vedrørende udarbejdelsen af en lokal naturfagsstrategi.

Et af formålene har været at styrke oplevelsen af kvalitet, progression og positive oplevelser i naturfagsundervisningen gennem et samarbejde med kommunens virksomheder og sundhedstilbud. Et andet formål har været udarbejdelsen af en lokalt forankret naturfagskanon, som skal sikre, at alle elever i Thisted Kommune har viden om og kendskab til de forskellige stedbundne potentialer indefor naturfagsområdet. Det naturvidenskabelige fagområde består af følgende selvstændige fagområder: Fysik/kemi, matematik, biologi, geografi og natur/teknologi.

GeoGuessr

Gæt, hvor du er på kloden. Billeder fra Google Street View.

GeografiSpil

Sjove geografi-spil.

Jord i hovedet

Geologi er spændende og underholdende. Det håber vi, går op for dig, når du surfer rundt på denne hjemmeside eller fordyber dig i skoleavisen, vi har udgivet til projektet.

Clio Geografifaget

Kommuneaftale - Geografifaget er et komplet undervisningsmateriale, som dækker forenklede Fælles Mål og udfordrer eleverne med motiverende tekster, aktiviteter og forløb.

Portalen giver læreren mulighed for at prøve forløb af, som ligger lidt uden for de normale geografiske rammer, men som samtidig stadig rammer direkte ned i parmålene.

Geografifaget skal inspirere med helt nye vinkler, udfordre det kendte og være lettilgængeligt. Portalen vil blive udvidet og udviklet med afsæt i den nyeste forskning, klassiske geografiske og naturvidenskabelige discipliner samt respons og ønsker fra brugerne.

Portalens opbygning

På Geografifaget er følgende fire punkter at finde i topmenuen: Forløb, Emner, Aktiviteter og Ressourcer. Disse fire menupunkter er allesammen synlige for både lærere og elever.

"Forløb" består af både undervisningsforløb og årsplaner til 7.-9. klasse. Både forløbene og årsplanerne er opdelt i relevante klassetrin, så det er nemt at finde et egnet undervisningsforløb til sin klasse.

"Emner" er inddelt i følgende undermenuer: Jordkloden, Vejr og Klima, Naturgrundlag, Demografi og Erhverv, Globalisering samt Levevilkår. De seks områder udgør en overordnet inddeling af det faglige materiale, som afspejler opdelingen af kerneområderne for geografi i forenklede Fælles Mål 2014.

Materialet består inden for hvert modul af forskellige emner som fx "Landbrug", der ligger under "Naturgrundlag". Hvert emne består af geografifaglige tekster og mange forskellige aktiviteter med videoer, illustrationer og meget andet, som støtter og udfordrer eleverne på deres vej mod at opnå målsætningerne.

"Aktiviteter" gør det muligt at få et samlet overblik over alle aktiviteterne, og ud fra en kategorisering kan man udvælge den aktivitet, man ønsker at anvende. Aktiviteterne er inddelt i følgende kategorier: Kemiforsøg, Samtale og diskussion, Praktisk-musisk, Digital, Undersøg, Eksperimenter, Ud af huset, Film og TV, Praktisk, Metoder, Modeller, Bevægelse, Præsentation, Læs, Temaforsøg, Teorier samt Skriv.

Aktiviteterne spænder vidt, og der er således både klassiske geografiske og naturvidenskabelige øvelser inden for fx kortbrug og statistisk indsamling, men der er også øvelser, hvor eleverne aktivt skal bruge forskellige it-redskaber samt tænke kreativt og innovativt. På den måde kan eleverne opnå en større forståelse af faget geografi som et fag, der spiller sammen med og påvirker andre fag i skolen.

"Ressourcer" indeholder forskellige værktøjskasser, som kan bruges til blandt andet læsning af fagtekster, arbejdsmetoder og bevægelse. Lærervejledningen kan også findes her, og dette menupunkt er derfor kun synligt for læreren.

Jordkloden

Jordkloden tager fat i den del af geografien, som primært beskæftiger sig med geologien og geomorfologien, men også astronomien og palæontologien bliver berørt i dette modul. Her støder man på moduler som fx "Jordens opbygning", "Geologiske tidsaldre" og "Ude i rummet".

Vejr og Klima

I dette emne behandles vejret, målingen af vejret og klimaet. Derudover er der modulet "Vandets veje", som har vandets kredsløb som omdrejningspunkt. Modulet "Vejr og klima" tager fat i emner inden for meteorologien, hydrologien og klimatologien.

Naturgrundlag

Emnet "Naturgrundlag" tager udgangspunkt i landskabet i Danmark, jordbundslæren, råstofudvinding, brugen af jorden og forvaltningen af naturen. Meningen med denne sammensætning er, at man får et klart billede af, hvordan naturgivne forhold ser ud i Danmark og i verden, og hvordan vi mennesker bruger forholdene på og nogle gange mod naturens præmisser. 

Demografi og Erhverv

Emnet "Demografi og Erhverv" tager udgangspunkt i erhvervsgeografien, økonomisk geografi, bygeografien og demografien. Her kan du fx møde moduler med overskrifterne "Befolkning", "Urbanisering" og "Erhverv".

Globalisering

Under dette emne tages den antropologiske hat på, og udvalgte regionalgeografiske områder bliver undersøgt. Det er også her, hvor det internationale snit lægges, og den globale landsby kommer i spil. På den måde kan man her arbejde med konsekvenserne af globaliseringen, og hvordan man på internationalt plan løser problemstillinger og konflikter.

Levevilkår

Emnet "Levevilkår" tager fat i konsekvenserne af vores levevis, og hvordan denne levevis efterfølgende får ændret levevilkårene for kommende generationer. I modulet kan man stifte bekendtskab med affald og forurening samt konsekvenserne og ændringsmulighederne for nærmiljøet.