Håndværk / Design

Build with Chrome

Design Bygninger med Lego.
Virker kun i Chrome-browseren.

Velkommen til Byg med Chrome – det største LEGO®-sæt nogensinde. Byg med Chrome er udviklet med den nyeste webteknologi i Chrome, og det er et sted, hvor du kan drømme, skabe og gå på opdagelse i en onlineverden fyldt med LEGO-klodser.

Du kan vælge at bygge på en grund i hele verden på både din bærbare computer, telefon eller tablet. Når du har bygget noget, kan du udgive det på kortet og dele det med dine venner.

Hvis du vil i lære som en rigtig mesterbygger, kan du besøge Byggeskolen. Her skal du udføre en række spændende udfordringer på forskellige placeringer, og du får adgang til sjove, nye legoklodser hen ad vejen. Du vil desuden møde en lang række figurer fra LEGO®-filmen.

Portalens opbygning

I portalens hovedmenu findes følgende menupunkter: Forløb, Emner, Aktiviteter og Ressourcer. Under hvert af de fire menupunkter ligger en række undermenuer med tilhørende tekster og aktiviteter samt inspiration til videre arbejde med emnet.

Alle tekster er multimodale, hvilket understøtter elevernes arbejde med faget håndværk og design.

Forløb

Under Forløb finder du undervisningsforløb til 4.-7. klasse. Forløbene er inddelt i to grupper – forløb til 4.-5. klasse og forløb til 6.-7. klasse. I forløbene samles faglig viden og praktiske færdigheder, som kombineres med fagets innovative dimension. Derigennem får eleverne en oplevelse af fagets helhed og en forståelse for fagets anvendelsesmuligheder uden for skolen. Forløbene er tænkt ind i en faglig progression, så deres rækkefølge indikerer, hvor i årsplanlægningen vi tænker dem bedst placeret.

Årsplaner er redaktørens forslag til arbejdet med årets faglige indhold og tager udgangspunkt i Fælles Mål. Vi har valgt at udarbejde to årsplaner. En årsplan for 4./5. klasse og en for 6./7. klasse. Da det vejledende timetal skal deles mellem fagene håndværk og design og madkundskab, er det den enkelte skole, der selv fordeler antallet af timer på de to fag, ligesom det også er den enkelte skole, der bestemmer, på hvilke klassetrin faget skal varetages. Vores erfaring er, at eleverne ofte undervises i håndværk og design i to år. Vi har derfor udarbejdet årsplanerne således, at de også kan anvendes som en årsplan 1 og en årsplan 2, uafhængigt af på hvilke klassetrin der undervises i faget, da årsplanerne er tænkt i en faglig progression. Dermed har læreren mulighed for selv at vælge årsplanen til det aktuelle klassetrin.

Emner

Vi har valgt følgende emner på portalen: Værktøj og redskaber, Teknikker, Materialekendskab, Design og Tema. De fem emner udgør en overordnet inddeling af de faglige områder, som faget arbejder med, og tager udgangspunkt i Fælles Mål. Hvert emne består af faglige tekster og forskellige aktiviteter, der knytter sig til teksternes indhold, og som alle er rigt understøttet af videoer, illustrationer og lydfiler.

Emnerne, som portalens indhold tager afsæt i, er følgende:

Værktøj og redskaber

Under emnet Værktøj og redskaber finder du faglige tekster om de forskellige håndværktøjer og redskaber samt maskiner, som anvendes i faget. I teksterne kan eleverne læse om de grundlæggende håndværktøjer samt maskinernes opbygning, anvendelsesområder, særlige kendetegn og sikkerhedsforanstaltninger. Hver tekst er understøttet af en kort video, hvor elever præsenterer og fortæller om de enkelte redskaber. Til alle tekster knytter der sig aktiviteter, hvor eleverne i arbejdet med de enkelte værktøjer og maskiner lærer, hvordan de anvendes, hvilke materialer de bruges til, og hvordan det gøres sikkert.

Teknikker

Emnet Teknikker er inddelt i to hovedområder – bløde teknikker og hårde teknikker – som knytter sig til det materiale, de anvendes i.  Teksterne handler om de håndværksmæssige teknikker, som eleverne kan tilegne sig færdigheder inden for. Til alle tekster knytter der sig aktiviteter, hvor eleverne tilegner sig de tekniske færdigheder, enten ved at arbejde med øvelser eller i fremstillingen af enkle produkter.

Materialekendskab

Teksterne under Materialekendskab beskæftiger sig med de forskellige materialetyper som fx træ, tekstil og garn, naturmaterialer og metal. Eleverne kan læse om, hvor materialerne kommer fra, hvordan de forarbejdes, og hvilke egenskaber de har. I aktiviteterne arbejder eleverne både med de konkrete materialer og med selve fremstillingen af dem.

Emnet beskæftiger sig også med materialers virkemidler som form og funktion, farver og det at kombinere forskellige materialer. Samlet set skal emnet være med til at give eleverne et bredt kendskab til – og en forståelse af – de bløde og hårde materialer, som de har mulighed for at arbejde med i faget.

Design

Teksterne under de fire moduler Designprocesser, Design og æstetik, Dansk design og Design og kultur kommer bredt rundt om selve designbegrebet. Emnets tekster og aktiviteter giver eleverne redskaber og værktøjer til at kunne arbejde med processen fra tanke til produkt og udvikler elevens kompetence inden for innovation og entreprenørskab. Der arbejdes meget med begrebet æstetik, og i aktiviteterne får eleverne bl.a. mulighed for at komme tættere på begrebet og være bevidste om deres eget æstetiske udtryk. Emnet rummer også en introduktion til nye og gamle danske designs og designere. Design og kultur tager eleverne gennem en historisk gennemgang af designets udvikling i Danmark og arbejder med den kulturelle baggrund og forskelle verdensdelene imellem.

Temaer

Dette modul spænder over emner som Teknologi og HD, Bæredygtighed og Udeliv.

Teksterne arbejder med begreber som genbrug og bæredygtighed, men kommer også med input til, hvordan nye teknologiske værktøjer som fx 3D-printeren kan integreres i undervisningen. Under emnet Udeliv kan eleverne arbejde med områder som organiske former og naturens materialer.

Aktiviteter

Under Aktiviteter får man et samlet overblik over alle aktiviteterne på portalen.  Aktiviteterne er knyttet til et enkelt eller flere klassetrin, så du som lærer selv kan vurdere niveauet i din klasse. Derudover har du mulighed for at søge på det enkelte klassetrin og finde aktiviteter, der er knyttet hertil. Alle aktiviteter er derudover inddelt i kategorier, som knytter sig til det faglige område, der er i fokus i arbejdet med aktiviteten. Vi har i alt valgt 13 aktivitetskategorier: Design, Garn, Tekstil, Træ, Metal, Skind og læder, Gips og beton, Håndværktøj, Maskiner, Teknikker, Teknologi, Bæredygtighed og Udeliv.