Historie

Historie Online

Clio Historiefaget Overbygning

Kommuneaftale - Historiefaget til udskolingen er et komplet digitalt undervisningsmateriale, der dækker Undervisningsministeriets krav til historieundervisningen i 7.-9. klasse.

Følgende fire punkter er at finde i topmenuen: 
Forløb, Emner, Aktiviteter og Ressourcer.

Disse fire menupunkter er alle synlige for både lærere og elever.

Undervisningsforløb og årsplaner

Menupunktet Forløb består af både undervisningsforløb og årsplaner til 7.-9. klasse. Både forløb og årsplaner er delt op i relevante klassetrin, så det er nemt at finde et egnet forløb til netop din klasse. Der er ligeledes en indbygget progression i både forløb og årsplaner, således at eleverne løbende introduceres til fagets kompetenceområder, relevante emner og faglige begreber, og naturligvis arbejdes der også i forløbene bredt med at dække færdigheds- og vidensmål fra de forenklede Fælles Mål.

Som lærer kan du bruge en hel årsplan og de tilhørende undervisningsforløb, men du kan naturligvis også vælge at plukke enkelte forløb og aktiviteter ud og sætte dem sammen i din egen årsplan.

Tekster og aktiviteter

Under menupunktet Emner findes en stor mængde tekster og aktiviteter. I opbygningen af portalens indhold er der lagt vægt på fagets kerneområder og særlige fagbegreber. Portalen indeholder derfor tekster med fokus på fagets grundbegreber, en gennemgang af tidsperioder fra renæssancen til i dag, beskrivelser af historiske personer samt et udvalg af historiske emner og temaer, herunder historiekanon og lokalhistorie.

Alle tekster er multimodale med masser af billeder og videoer til at understøtte indholdet. Teksterne er i to læseniveauer, og der er mulighed for at arbejde med den indbyggede notefunktion og de interaktive læseguides, der støtter det sproglige arbejde og elevernes faglige læsning. 

Til teksterne findes aktiviteter, der er opbygget med læringsmål og evaluering, der tager udgangspunkt i fagets færdigheds- og vidensmål. Aktiviteterne er tilrettelagt, så der veksles mellem samtale, diskussion, fortælling, undersøgelse, rollespil, bevægelse og praktisk-musiske aktiviteter.

Stort udvalg

Under menupunktet Emner møder eleverne følgende undermenuer:

 • Tidsperioder
 • Personer
 • Historiske emner
 • Historiske temaer
 • Historien i brug

Under alle tidsperioder findes ti tekster, der bl.a. omhandler samfund, hverdag og arbejde, tro og religion og Danmark i verden i den pågældende periode. Under Personer findes beskrivelser af centrale historiske personers liv og betydning.

Historiske emner sætter fokus på emner, der er afgrænset i tid og/eller geografi, fx 2. verdenskrig, USA eller arbejderbevægelsen, mens historiske temaer har et langt bredere tidsmæssigt og geografisk fokus, der fx kan omhandle kolonier og slaver, kulturmøder eller køn i historien. 

I emnet Historien i brug sættes der eksplicit fokus på historiebrug, kildearbejde, tid samt historiske myter.

Hvert emne indeholder et bredt udvalg af tekster og aktiviteter. Det brede udvalg giver mulighed for stor variation og fleksibilitet samt rig mulighed for at tilrettelægge din undervisning, nøjagtigt som du ønsker den.

Aktiviteter

Under menupunktet Aktiviteter får du et samlet overblik over alle portalens aktiviteter. Ud fra en kategorisering kan du vælge den aktivitet, du ønsker at bruge. I aktiviteterne er der både tænkt kreativitet, interaktivitet, bevægelse og kommunikative arbejdsformer ind i måden, hvorpå eleverne får mulighed for at arbejde med faget historie. Alle aktiviteter er forsynet med læringsmål og evaluering.

Ressourcer

På Historiefaget findes der mange pædagogiske hjælpemidler, som kan gøre undervisningen lettere. Menupunktet Ressourcer er delt op i en lærerdel med bl.a. en lærervejledning, information om de interaktive læseguides og en inklusionsværktøjskasse, en elevdel med beskrivelser af notatteknikker og it-værktøjer samt en værktøjskasse med forskellige arbejdsformer.

Clio Historiefaget Mellemtrin

Kommuneaftale - Historiefaget for 3.-6. klasse er et komplet materiale, som indeholder tekster, aktiviteter, forløb og årsplaner, der dækker kompetenceområderne og alle videns- og færdighedsmål for historie efter 4. og 6. klasse.

Følgende fire punkter er at finde i topmenuen: 

 • Forløb
 • Emner
 • Aktiviteter
 • Ressourcer

Disse fire menupunkter er alle synlige for både lærere og elever.

Undervisningsforløb og årsplaner

Menupunktet Forløb består af både undervisningsforløb og årsplaner til 3.-6. klasse. Både forløb og årsplaner er delt op i relevante klassetrin, så det er nemt at finde et egnet forløb til netop din klasse. Der er ligeledes en indbygget progression i både forløb og årsplaner, således at eleverne i løbende introduceres for fagets kompetenceområder, relevante emner og faglige begreber, og naturligvis arbejdes der også i forløbene bredt med at dække færdigheds- og vidensmål fra de forenklede Fælles Mål.

Som lærer kan du bruge en hel årsplan og de tilhørende undervisningsforløb, men du kan naturligvis også vælge at plukke enkelte forløb og aktiviteter ud og sætte dem sammen i din egen årsplan.

Tekster og aktiviteter

Under Emner findes en stor mængde tekster og aktiviteter. I opbygningen af portalens indhold er der lagt vægt på fagets kerneområder og særlige fagbegreber. Portalen indeholder derfor tekster med fokus på fagets grundbegreber, en gennemgang af 14 tidsperioder fra oldtiden til i dag, beskrivelser af historiske personer samt et udvalg af historiske emner og temaer, herunder historiekanon og lokalhistorie.

Alle tekster er multimodale med masser af billeder og videoer til at understøtte indholdet. Teksterne er i to læseniveauer, og der er mulighed for at arbejde med den indbyggede notefunktion og de interaktive læseguides, der støtter det sproglige arbejde og elevernes faglige læsning. 

Til teksterne findes aktiviteter, der er opbygget med læringsmål og evaluering, der tager udgangspunkt i fagets færdigheds- og vidensmål. Aktiviteterne er tilrettelagt, så der veksles mellem samtale, diskussion, fortælling, undersøgelse, rollespil, bevægelse og praktisk-musiske aktiviteter.

Stort udvalg

Under menupunktet Emner møder eleverne følgende undermenuer:

 • Tidsperioder
 • Personer
 • Historiske emner
 • Historiske temaer
 • Historien i brug

Under alle tidsperioder findes 10 tekster, der blandt andet omhandler samfund, hverdag og arbejde, tro og religion og Danmark i verden i den pågældende periode. Under personer findes beskrivelser af centrale historiske personer liv og betydning.

Historiske emner sætter fokus på emner, der er afgrænset i tid og/eller geografi, fx vikinger og nordisk samarbejde i middelalderen, mens historiske temaer har et langt bredere tidsmæssigt og geografisk fokus, der fx kan omhandle opdagelser, sygdomme gennem tiden, demokrati og rettigheder. 

I emnet Historien i brug sættes der eksplicit fokus på kildearbejde og tid samt historiebrug og historiske fortællinger i form af historiske myter.

Hvert emne indeholder et bredt udvalg af tekster og aktiviteter. Det brede udvalg giver mulighed for stor variation og fleksibilitet samt rig mulighed for at tilrettelægge din undervisning på lige den måde, du ønsker.

Aktiviteter

Under menupunktet Aktiviteter får du et samlet overblik over alle portalens aktiviteter. Ud fra en kategorisering kan du vælge den aktivitet, du ønsker at bruge. I aktiviteterne er der både tænkt kreativitet, interaktivitet, bevægelse og kommunikative arbejdsformer ind i måden, hvorpå eleverne får mulighed for at arbejde med faget historie. Alle aktiviteter er forsynet med læringsmål og evaluering.

Ressourcer

På Historiefaget findes der mange pædagogiske hjælpemidler, som kan gøre undervisningen lettere. Menupunktet Ressourcer er delt op i en lærerdel og en elevdel samt en værktøjskasse med forskellige arbejdsformer.

Eleverne har adgang til en side med beskrivelser af forskellige notatteknikker samt en it-værktøjskasse. Under Til læreren findes lærervejledningen, information om de interaktive læseguides samt en inklusionsværktøjskasse.