Kristendomskundskab

Skole-kirke-samarbejdet

For Sydthy, Thisted og Morsø provstier

Formålet med Skole-Kirke-Samarbejdet er at udvikle undervisningen i faget kristendomskundskab ved at styrke det lokale samarbejde mellem skole og kirke. Skolen og folkekirken er stadig solide bærende institutioner i den danske samfund.

Samarbejdet bygger på den danske folkeskoles formålsparagraf §1, der blandt andet siger, at eleverne skal gøres fortrolige med dansk kultur, herunder kristendommen, samt § 6, der fastslår, at kristendomkundskabsundervisningens centrale indhold er den luthersk-evangeliske kirke.

Vores materialer og konkrete medvirken i undervisningen er ikke forkyndende. Vi har en faglig tilgang til kristendomskundskab, hvor vi kan undersøge, fordybe og forholde os kritisk til religion. Vi arbejder ud fra de kompetenceområder, som fremgår af de forenklede mål for faget. Eleverne vil ikke blive involveret i religiøse handlinger; såsom bøn eller altergang. Derfor kan alle elever sagtens deltage i projekter og undervisning; også elever med anden religiøs baggrund eller elever uden nogen religiøs baggrund overhovedet.

Det er vores ydmyge mål at udvikle undervisningen i kristendomskundskab. Ved at sætte elevens læring i centrum og udvikle fagets didaktik vil vi give vores bidrag til en mere varieret skole-hverdag, der både indrager IT og bevægelse.

Didaktik-udvikling sker ikke af sig selv, og derfor deltager vi gerne med viden og menneskelige ressourcer, når lærere ønsker af arbejde på nye måder i undervisningen.

Liv og religion

Mange gode ressourcer - også brugbare uden bøgerne!

Kommuneaftale - Religionsfaget er et komplet digitalt undervisningsmateriale, der dækker Undervisningsministeriets krav til kristendomskundskabsundervisningen i 7.-10. klasse.

Følgende fire punkter er at finde i topmenuen: Forløb, Emner, Aktiviteter og Ressourcer.

Disse fire menupunkter er alle synlige for både lærere og elever.

Undervisningsforløb og årsplaner

Menupunktet Forløb består af både undervisningsforløb og årsplaner til 7.-10. klasse. Både forløb og årsplaner er delt op i relevante klassetrin, så det er nemt at finde et egnet forløb til netop din klasse. Der er ligeledes en indbygget progression i både forløb og årsplaner, således at eleverne løbende introduceres til fagets kompetenceområder, relevante emner og faglige begreber, og naturligvis arbejdes der også i forløbene bredt med at dække alle færdigheds- og vidensmål efter 9. og 10. klasse. Prøven i kulturfag er indtænkt i form og indhold, så eleverne er klædt på, hvis faget udtrækkes.

Som lærer kan du bruge en hel årsplan og de tilhørende undervisningsforløb, men du kan naturligvis også vælge at plukke enkelte forløb og aktiviteter ud og sætte dem sammen i din egen årsplan.

Tekster og aktiviteter

Under Emner findes en stor mængde tekster og aktiviteter. I opbygningen af portalens indhold er der lagt vægt på fagets kerneområder og særlige fagbegreber. Portalen indeholder en lang række tekster med fokus på fagets kompetenceområder. Der lægges vægt på kristne, filosofiske og etiske grundbegreber, centrale kristne personer, fortællinger, ritualer, retninger og historiske begivenheder samt de store religioner jødedom, islam, hinduisme og buddhisme.

Alle tekster er multimodale, og indholdet understøttes af billeder, videoer og lydklip. Teksterne er i to læseniveauer, og der er mulighed for at arbejde med den indbyggede notefunktion og de interaktive læseguides, der støtter arbejdet med sproglig udvikling og faglig læsning. Ved alle tekster, der refererer til en bibelhistorie, findes desuden et direkte link til historien i Bibelen Online under inspirationssiden.

Til teksterne findes aktiviteter, der er opbygget med læringsmål og evaluering, som tager udgangspunkt i fagets færdigheds- og vidensmål. Aktiviteterne er tilrettelagt, så der veksles mellem samtale, diskussion, fortælling, redegørelse, iagttagelse, tegning, skrivning, drama og bevægelse.

Stort udvalg

Under menupunktet Emner møder eleverne følgende undermenuer:

 • Kristendom
 • Bibelen
 • Religioner
 • Etik og filosofi
 • Temaer 

I emnet Kristendom sættes der blandt andet fokus på kristendommens historie, kristne retninger og begreber og den danske folkekirke. Emnet Bibelen indeholder tekster og aktiviteter, der tager udgangspunkt i personer og fortællinger fra Det Gamle og Det Nye Testamente, samt tekster, der beskriver både Bibelens opbygning og den kristne etik. I emnet Etik og filosofi arbejdes der med at definere disse to begreber og desuden forholde sig til etiske og filosofiske begreber som for eksempel, lykke, tro og viden, det gode og det onde samt venner og fjender. Derudover findes findes tekster om forskellige filosoffer og filosofiens historie.

Under emnet Religioner er der rig mulighed for at arbejde med jødedom, islam, hinduisme og buddhisme, samt forskellige mindre og nyere religioner og trosretninger. Under Temaer findes desuden en bred vifte af temaer, der sammenligner de fem religioner på centrale områder, og specifikke temaer som eksempelvis Reformationen, Islam i dag og Kristen kunst.

Hvert emne indeholder altså et bredt udvalg af tekster og aktiviteter. Det store udvalg giver stor variation og fleksibilitet samt rig mulighed for at tilrettelægge din undervisning på lige præcis den måde, du ønsker.

Aktiviteter

Under menupunktet Aktiviteter får du et samlet overblik over alle aktiviteterne. Ud fra en kategorisering kan du vælge den aktivitet, du ønsker at bruge. I aktiviteterne er der både tænkt kreativitet, interaktivitet, bevægelse og kommunikative arbejdsformer ind i måden, hvorpå eleverne får mulighed for at arbejde med faget kristendomskundskab. Alle aktiviteter er forsynet med læringsmål og evaluering.  

Ressourcer

På Religionsfaget findes der mange pædagogiske hjælpemidler, som kan gøre undervisningen lettere. Menupunktet Ressourcer er delt op i en lærerdel med blandt andet en lærervejledning, information om folkeskolens prøver i kristendomskundskab, information om de interaktive læseguides samt en inklusionsværktøjskasse. 

Der findes også en elevdel med beskrivelser af fx notatteknikker og it-værktøjer, samt en værktøjskasse med forskellige arbejdsformer. Her findes ligeledes hjælp til folkeskolens prøve i form af en detaljeret vejledning målrettet eleverne.

Kommuneaftale - Religionsfaget er et komplet digitalt undervisningsmateriale, der dækker Undervisningsministeriets krav til kristendomskundskabsundervisningen i 4.-6. klasse.

Følgende fire punkter er at finde i topmenuen: Forløb, Emner, Aktiviteter og Ressourcer.

Disse fire menupunkter er alle synlige for både lærere og elever.

Undervisningsforløb og årsplaner

Menupunktet Forløb består af både undervisningsforløb og årsplaner til 4.-6. klasse. Både forløb og årsplaner er delt op i relevante klassetrin, så det er nemt at finde et egnet forløb til netop din klasse. Der er ligeledes en indbygget progression i både forløb og årsplaner, således at eleverne løbende introduceres til fagets kompetenceområder, relevante emner og faglige begreber, og naturligvis arbejdes der også i forløbene bredt med at dække alle færdigheds- og vidensmål efter 6. klasse.

Som lærer kan du bruge en hel årsplan og de tilhørende undervisningsforløb, men du kan naturligvis også vælge at plukke enkelte forløb og aktiviteter ud og sætte dem sammen i din egen årsplan.

Tekster og aktiviteter

Under Emner findes en stor mængde tekster og aktiviteter. I opbygningen af portalens indhold er der lagt vægt på fagets kerneområder og særlige fagbegreber. Portalen indeholder en lang række tekster med fokus på fagets kompetenceområder. Der lægges vægt på kristne, filosofiske og etiske grundbegreber, centrale kristne personer, fortællinger, ritualer, retninger og historiske begivenheder samt de store religioner jødedom, islam, hinduisme og buddhisme.

Alle tekster er multimodale, og indholdet understøttes af billeder, videoer og lydklip. Teksterne er i to læseniveauer, og der er mulighed for at arbejde med den indbyggede notefunktion og de interaktive læseguides, der støtter arbejdet med sproglig udvikling og faglig læsning. Ved alle tekster, der refererer til en bibelhistorie, findes desuden et direkte link til historien i Bibelen Online under inspirationssiden.

Til teksterne findes aktiviteter, der er opbygget med læringsmål og evaluering, som tager udgangspunkt i fagets færdigheds- og vidensmål. Aktiviteterne er tilrettelagt, så der veksles mellem samtale, diskussion, fortælling, redegørelse, iagttagelse, tegning, skrivning, drama og bevægelse.

Stort udvalg

Under menupunktet Emner møder eleverne følgende undermenuer:

 • Kristendom
 • Bibelen
 • Religioner
 • Etik og filosofi
 • Temaer

I emnet Kristendom sættes der blandt andet fokus på kristendommens historie, kristne retninger og begreber og den danske folkekirke. Emnet Bibelen indeholder tekster og aktiviteter, der tager udgangspunkt i personer og fortællinger fra Det Gamle og Det Nye Testamente, samt tekster, der beskriver både Bibelens opbygning og den kristne etik. I emnet Etik og filosofi arbejdes der med at definere disse to begreber og desuden forholde sig til etiske og filosofiske begreber som for eksempel, lykke, tro og viden, det gode og det onde samt venner og fjender.

Portalens hovedfokus er på kristendommen, men under emnet Religioner er der rig mulighed for at arbejde med jødedom, islam, hinduisme og buddhisme. Under Temaer findes desuden en bred vifte af temaer, der sammenligner de fem religioner på centrale områder som overgangsritualer, højtider, symboler og bygninger. Desuden findes tekster og aktiviteter om den katolske kirke og om nordisk mytologi.

Hvert emne indeholder et bredt udvalg af tekster og aktiviteter. Det store udvalg giver stor variation og fleksibilitet samt rig mulighed for at tilrettelægge din undervisning på lige præcis den måde, du ønsker.

Aktiviteter

Under menupunktet Aktiviteter får du et samlet overblik over alle aktiviteterne. Ud fra en kategorisering kan du vælge den aktivitet, du ønsker at bruge. I aktiviteterne er der både tænkt kreativitet, interaktivitet, bevægelse og kommunikative arbejdsformer ind i måden, hvorpå eleverne får mulighed for at arbejde med faget kristendomskundskab. Alle aktiviteter er forsynet med læringsmål og evaluering.

Ressourcer

På Religionsfaget findes der mange pædagogiske hjælpemidler, som kan gøre undervisningen lettere. Menupunktet Ressourcer er delt op i tre dele: en lærerdel med blandt andet en lærervejledning, information om de interaktive læseguides og en inklusionsværktøjskasse; en elevdel med beskrivelser af fx notatteknikker og it-værktøjer; en værktøjskasse med forskellige arbejdsformer.

Kommunaftale - Religionsfaget er et komplet digitalt undervisningsmateriale, der dækker Undervisningsministeriets krav til kristendomskundskabsundervisningen i indskolingen.

Følgende fire punkter er at finde i topmenuen: Forløb, Emner, Aktiviteter og Ressourcer.
Disse fire menupunkter er alle synlige for både lærere og elever.

Undervisningsforløb og årsplaner

Menupunktet ”Forløb” består af både undervisningsforløb og årsplaner til 1.-3. klasse. Både forløb og årsplaner er delt op i relevante klassetrin, så det er nemt at finde et egnet forløb til netop din klasse. Der er ligeledes en indbygget progression i både forløb og årsplaner, således at eleverne i 1.-3. klasse løbende introduceres til fagets kompetenceområder, relevante emner og faglige begreber, og naturligvis arbejdes der også i forløbene bredt med at dække færdigheds- og vidensmål fra de forenklede Fælles Mål.

Som lærer kan du bruge en hel årsplan og de tilhørende undervisningsforløb, men du kan naturligvis også vælge at plukke enkelte forløb og aktiviteter ud og sætte dem sammen i din egen årsplan.

Tekster og aktiviteter

Under "Emner" findes en stor mængde tekster og aktiviteter. I opbygningen af portalens indhold er der lagt vægt på fagets kerneområder og særlige fagbegreber. Portalen indeholder en lang række tekster med fokus på fagets kristne og etiske grundbegreber, centrale personer og fortællinger, historiske begivenheder samt de store religioner jødedom, islam, hinduisme og buddhisme.

Alle tekster er multimodale med masser af billeder og videoer til at understøtte indholdet. Teksterne er i to læseniveauer, og der er mulighed for at arbejde med den indbyggede notefunktion og de interaktive læseguides, der støtter arbejdet med sproglig udvikling og faglig læsning. Desuden findes på alle tekster en boks med fokusord, der hjælper lærer og elev med at sætte fokus på relevante begreber og fagord.

Til alle tekster findes mindst en aktivitet, der er opbygget med læringsmål og evaluering, der tager udgangspunkt i fagets færdigheds- og vidensmål. Aktiviteterne er tilrettelagt, så der veksles mellem samtale, diskussion, fortælling, iagttagelse, tegning, drama og bevægelse.

Stort udvalg

Under menupunktet ”Emner” møder eleverne følgende undermenuer:

 • Livet
 • Personer
 • Bibelen
 • Kirken
 • Andre religioner
 • Temaer

I emnet "Livet" sættes der fokus på følelser, adfærd og etik. "Personer" og "Bibelen" er tekster og aktiviteter, der tager udgangspunkt i personer og fortællinger fra Det Gamle og Det Nye Testamente. I emnet "Kirken" kan I arbejde med kirken som bygning samt højtider, ritualer og kristne grundbegreber.

Portalens hovedfokus er på kristendommen, men under emnet "Andre religioner" er der rig mulighed for at arbejde med jødedom, islam, hinduisme og buddhisme. Under "Temaer" findes tekster og aktiviteter om myter og nordisk mytologi.

Hvert emne indeholder et bredt udvalg af tekster og aktiviteter. Det store udvalg giver stor variation og fleksibilitet samt rig mulighed for at tilrettelægge din undervisning på lige den måde, du ønsker.

Aktiviteter

Under menupunktet "Aktiviteter" får du et samlet overblik over alle aktiviteterne. Ud fra en kategorisering kan du vælge den aktivitet, du ønsker at bruge. I aktiviteterne er der både tænkt kreativitet, interaktivitet, bevægelse og kommunikative arbejdsformer ind i måden, hvorpå eleverne får mulighed for at arbejde med faget kristendomskundskab. Alle aktiviteter er forsynet med læringsmål og evaluering.

Ressourcer

På Religionsfaget findes der mange pædagogiske hjælpemidler, som kan gøre undervisningen lettere. Menupunktet "Ressourcer" er delt op i en lærerdel med blandt andet en lærervejledning, information om de interaktive læseguides og en inklusionsværktøjskasse, en elevdel med beskrivelser af notatteknikker og it-værktøjer, samt en værktøjskasse med forskellige arbejdsformer.