Madkundskab

Mad i Thy

Mad i Thy i et kulturhistorisk perspektiv. Ved Mie Buus / Museum Thy

Madklassen

Madklassen.dk er udviklet til børn i aldersgruppen 10-14 år med undervisningsmateriale, lærer- og elev vejledninger og opgaver.

Portalens opbygning

I portalens topmenu findes følgende menupunkter: Forløb, Emner, Aktiviteter og Ressourcer.

Under hvert af de fire topmenupunkter ligger en række undermenuer med tilhørende tekster og aktiviteter samt inspiration til videre arbejde med emnet. Tekster og aktiviteter er multimodale, hvilket er med til at understøtte elevernes arbejde i madkundskab.

Forløb

Forløb består af en række undervisningsforløb samt årsplaner til 4.-7. klasse.

Forløbene er opdelt i klassetrinnene 4.-5. klasse og 6.-7. klasse, således at det er nemt at finde et egnet undervisningsforløb til sin klasse. I forløbene samles faglig viden og praktiske færdigheder, som ”krydres” med fagets innovative dimension og har fokus på elevernes sproglige udvikling. Derigennem får eleverne en oplevelse af fagets helhed og en forståelse for fagets anvendelsesmuligheder uden for skolen. Forløbene er tænkt ind i en faglig progression, således at den rækkefølge, de i årsplanerne er placeret i, indikerer hvor i årsplanlægningen vi forestiller os, at forløbet vil gøre sig bedst.

Årsplanerne er redaktørens forslag til arbejdet med årets faglige indhold og tager udgangspunkt i Fælles Mål. Vi har valgt at udarbejde to årsplaner. En årsplan for 4.-5. klasse og en for 6.-7. klasse. Da det vejledende timetal skal deles mellem fagene madkundskab og håndværk og design, er det den enkelte skole, der selv fordeler antallet af timerne på de to fag. Ligeledes er det også den enkelte skole, der bestemmer, på hvilke klassetrin faget skal varetages. Vores erfaring er, at eleverne ofte undervises i madkundskab i to år. Vi har derfor udarbejdet årsplanerne således, at de også kan anvendes i forlængelse af hinanden, uanset på hvilket klassetrin der undervises i faget. Det giver også læreren mulighed for selv at vælge og sammensætte årsplanen til det aktuelle klassetrin.

Emner

Vi har valgt følgende emner på portalen: Kost, sundhed og hygiejne, Madlavning, Måltid og madkultur, Fødevarebevidsthed og Tema. Disse emner udgør en overordnet inddeling af de faglige områder, som faget arbejder med, og er bygget op omkring kompetenceområderne i Fælles Mål.

Materialet inden for de fem emner består af en række faglige tekster og aktiviteter, der knytter sig til teksternes indhold. Desuden er teksterne og aktiviteterne understøttet af videoer, billeder og illustrationer, hvilket er med til at understøtte elevernes læring i faget madkundskab.

Kost, sundhed og hygiejne

Dette emne dækker underemnerne Kost og sundhed, Ernæring og energibehov samt Hygiejne. Tekster og aktiviteter spænder bredt, og eleverne får bl.a. kendskab til forskellige sundhedsbegreber, de energigivende stoffer, kostberegning samt kostmodeller og -anbefalinger. Desuden får de kendskab til vigtigheden af at holde god køkkenhygiejne, så de undgår at blive syge af den mad, de spiser. Men de får også indsigt i, hvordan mikroorganismer kan være nyttige i vores madlavning.

Madlavning

Teksterne under dette emne omhandler underemnerne Køkkenet, Smag og sanser samt Mad og æstetik. Emnernes tekster og aktiviteter giver eleverne redskaber og værktøjer til at kunne arbejde med mad og madlavning i køkkenet. Der arbejdes med faglig læsning af opskrifter og måleenheder. Eleverne vil her kunne finde et opslagsværk af de forskellige måleenheder, som de skal arbejde med. Derudover fokuseres der også på råvarernes fysisk-kemiske egenskaber, og hvordan de reagerer ved tilberedning. Der arbejdes også meget med begrebet æstetik, og i aktiviteterne får eleverne bl.a. mulighed for at komme tættere på begrebet og være bevidste om de forskellige grundsmage, smagsoplevelser og sansemæssige erfaringer.

Måltid og madkultur

I dette emne arbejdes der med de forskellige kulturer og landes madhistorik op igennem tiden. Der kigges også på måltider til hverdag og fest, samt hvordan man opbygger disse med fx planlægning og indkøb. Desuden kan eleverne her stifte bekendtskab med danske og udenlandske madkulturer i fortiden og nutiden, samt hvordan de udvikles og påvirker hinanden.

Fødevarebevidsthed

Fødevarebevidsthed er et stort område, hvor tekster og aktiviteter berører råvarer i sæson, fødevaregrupperne, bæredygtighed, faglig læsning af varedeklarationer, mærkningsordninger samt madforbrug og -kvalitet. Eleverne kan i dette modul blive klogere på de forskellige råvarer, deres gruppering, og hvordan de anvendes i madlavningen. Der arbejdes dels med råvarernes produktion, men også med hvilke konsekvenser valget af fødevarer har for vores klima og miljø.

Tema

Under emnet Tema findes underemnerne Det innovative køkken og Mad i og fra naturen. Teksterne under dette emne går på tværs af de øvrige områder eller berører emner, som ikke helt konkret står i Fælles Mål. Det kan fx handle om molekylær gastronomi, MasterChef eller spiselige insekter.

Aktiviteter

Under Aktiviteter får man et samlet overblik over alle aktiviteterne på portalen. Aktiviteterne er knyttet til et enkelt eller flere klassetrin, så du som lærer selv kan vurdere niveauet i din klasse. Du har mulighed for at søge på det enkelte klassetrin og finde aktiviteter, der er knyttet hertil. Alle aktiviteter er derudover inddelt i kategorier, som knytter sig til det faglige område, der er i fokus. På Madkundskabsfaget har vi valgt følgende kategorier: Undersøg og eksperimenter, Kost og sundhed, Planlæg og udvikl, Mad og natur, Hak, snit og skræl, Kog, bag og steg, Rør, pisk og ælt, Skær, fileter og partér, Smag og æstetik, Bæredygtighed og Fødevarebevidsthed.

Ressourcer

Ressourcer består af tre undermenuer: Til læreren, Til eleven og Arbejdsformer. Her kan man bl.a. finde lærervejledningen til portalen, arbejdsformer, en it-værktøjskasse, forslag til bevægelse og meget mere.