Matematik

Mattest

Hogrefe MAT Test

Matematikbanken

Kompendier der dækker et års pensum i både 9. og 10. klasse

Mattip

Gratis ressourcer til matematikundervisningen

Mattip.dk er oprettet i marts 2016 med det formål at bidrage til matematikundervisningen i indskolingen og på mellemtrinnet.

Folkene bag Mattip.dk er skolelærere og læringsvejledere, der til daglig arbejder i folkeskolen.

Mattip.dk er under konstant udvikling, og der vil løbende komme nye tiltag og masser af nye opgaver og forløb på sitet.

Forfattere til alt materiale på sitet er Mikkel Mollerup Thøgersen, Pia Barkholt Nielsen og Kira Glistrup.

Scratch

Visuelt blokprogrammeringssprog udviklet af Massachusetts Institute of Technology

Scratch er designet specielt for unge mellem 8 og 16 år, men anvendes af folk i alle alder. Millioner af mennesker laver Scratchprojekter i forskellige omgivelser: hjemme, i skoler, muséer, biblioteker og kulturcentre.

With Scratch, you can program your own interactive stories, games, and animations — and share your creations with others in the online community.

Scratch helps young people learn to think creatively, reason systematically, and work collaboratively — essential skills for life in the 21st century.

Scratch er et projekt af the Lifelong Kindergarten Group ved MIT Media Lab. Det er frit tilgængeligt og gratis.

Code.org

Lær at programmere med HOUR OF CODE

Launched in 2013, Code.org® is a non-profit dedicated to expanding participation in computer science by making it available in more schools, and increasing participation by women and underrepresented students of color. Our vision is that every student in every school should have the opportunity to learn computer science. We believe computer science and computer programming should be part of the core curriculum in education, alongside other science, technology, engineering, and mathematics (STEM) courses, such as biology, physics, chemistry and algebra.

Elevunivers Alinea

Kræver abonnement

Kort introduktion til opbygningen og brugen af sitet.

Forside

Elevunivers.dk er opbygget, så man først vælger fag og dernæst klassetrin.
Indgang til fagene findes øverst på forsiden.
Elevunivers-ikonet står øverst i venstre side på alle sider og vil altid føre tilbage til forsiden.
Øverst i højre side er login-feltet. Har skolen abonnement, kan man med fordel logge sig på allerede her. Sitet benytter Uni-login, som muliggør at skolens elever kan tage sitet i brug i samme øjeblik skolen får en bekræftelse på at Elevunivers-abonnementet er bestilt. 
I midterfeltet findes 5 nyhedsbokse med links direkte til de nye sites.

Fagforside

På fagforsiden – fx forsiden for dansk – findes atter 5 nyheder eller spots, denne gang alle inden for faget dansk.
I venstre side findes indgangen til klassetrin. I nogle fag er det ikke alle klassetrin, vi tilbyder netaktiviteter til. Disse vil fremstå grå og er ikke klikbare.
Højre side kan – ud over login og spots – indeholde sites som kan benyttes på tværs af klassetrin. Fx ligger Tyskskoleordbog under forsiden til tysk og Matematikleksikon under forsiden til matematik.

Klassetrin

På klasseforsiden findes 5 nyheder eller spots for faget på det pågældende klassetrin.

Bøger

I venstre side findes indgangen via bøger. Dvs. arbejder man med et bogligt materiale og vil fortsætte med de tilknyttede netaktiviteter, vælger man bogen her. I matematik 1. klasse vælger man fx Format, hvis man ønsker at arbejde med de tilknyttede netaktiviteter.

Emner

I højre side vil der som regel være en lang række emner, som passer til det valgte fag og klassetrin. Fx ligger der i Naturfag 7. klasse 20 emner med 1-5 aktiviteter – fra Astronomi til Vejret.

Linkguide

Øverst i højre side vil der mange steder stå Linkguide. Linkguiden indeholder en lang række relevante links til det valgte fag og klassetrin ordnet efter emne. I engelsk findes links til bl.a. Australia og en lang række delemner herunder, fx Nature og Aboriginals.

Andet

Højre side rummer også mulighed for andre sites som er relvante for det valgte fag og klassetrin. I tysk 8. klasse vil der ligge en tyskordbog og i matematik 6. klasse et stort matematikleksikon.

Fri adgang/adgang der kræver abonnement

Størstedelen af elevuniverset kræver, at skolen har købt en licens.

Visse områder i elevuniverset kræver ikke licens. Det er typisk indhold, som er knyttet direkte til boglige udgivelser og som primært indeholder links eller pfd-filer til download.

Control Your Money (4.-10. klasse)

Et undervisningsmateriale i finansiel forståelse til matematik eller tværfaglige forløb i folkeskolen.

Udviklet af Danske Bank

Sysform

Gratis matematikopgaver, værktøj og ressourcer online og til print.

Vårt mål er å bidra til at stadig flere skal få en opplevelse av at matematikk er et spennende og nyttig fag. Vi jobber daglig med å være førstevalget på Internett innen matematikkformidling ved å være:

 • Inspirasjonssenter for matematikklærere
 • Verktøy som vekker nysgjerrighet og interesse hos elever
 • Opplysningssenter for foreldre med barn i skolen
 • Nettsted fylt av levende matematikk for alle

Nettstedet er åpent og tilgjengelig for alle - alt er gratis!

Matematikbogen (1.-10. klasse)

Gratis matematikopgaver - Online og til print

Med matematikbogen.dk kan du:

 • printe et uendeligt antal forskellige træningsopgaver, hvor de almindelige regnearter benyttes.
 • differentiere din undervisning så den passer til netop den enkelte elev - det kan du ikke med en almindelig matematikbog.
 • evt. sætte eleven til selv at definere hvor svær opgaven skal være.
 • supplere en tematisk/konstruktivistisk undervisning med de nødvendige kursusforløb med træning i de almindelige regnearter.
 • også downloade mere tematiske opgavesæt, som du kan lade være udgangspunkt for større undervisningsforløb.
 • ved at have blot én computer i klassen, lave ekstraopgaver til de hurtigste elever. Eleverne kan også selv definere opgavens sværhedsgrad og derefter printe opgaven og facitlisten ud.
 • gratis fremstille kopisider. Det er dog ikke tilladt at udgive disse til 3. part, ligesom det heller ikke er tilladt at samle arkene i egentlige kopimapper. I så fald forsvinder idéen med undervisningsdifferentiering, samt princippet med at eleverne selv definerer sværhedsgraden.
 • ved hjælp af flere computere, lade eleverne bruge computerne som kladdehæfte. Din evaluering af den enkelte elevs præstation smidiggøres ved at computeren retter opgaven hvorefter eleven sender resultatet til dig via email. Dette må være en fordel, nu hvor din forberedelsestid er blevet beskåret.

Pengeby er et gratis undervisningsunivers, der er udviklet til de 5-9-årige, men både yngre og ældre kan have glæde af det.

Gennem spil, leg og aktiviteter lærer dine elever, hvad penge er, og hvilken værdi de har. De bliver introduceret til forskellen på indtægt og udgift – på at tjene penge og bruge penge.

Pengeby giver dig som lærer  en nem, underholdende og alternativ måde at snakke med dine børn om penge på.

Udviklet i samarbejde med eksperter

Pengeby er udviklet i samarbejde med førende eksperter inden for undervisning, pædagogik og e-learning. Formålet har været at bruge eksperterne som sparringspartnere på vores udformning af Pengeby-universet, så du kan være sikker på, at dit barn eller din elev får det bedst mulige materiale at arbejde med.

Spillet er udviklet i samråd med medieeksperter, børnepsykologer, repræsentanter fra undervisningsorganisationer og online medieeksperter.

I Danmark har vi samarbejdet med:

 • Susanne Boe, Medierådet for Børn og Unge
 • Kuno Sørensen, Red Barnet
 • Lene Christensen, Danmarks Matematiklærerforening
 • Kirstine Vinderskov, Medieforsker

Pengeby er udviklet af Danske Bank.

Pengeby er en del af Danske Banks Program for finansiel forståelse. Programmet er baseret på en overbevisning om, at mange mennesker, både børn, unge, studerende og forældre, kan have glæde af at få en større økonomisk forståelse. Program for finansiel forståelse er især rettet mod børn og unge med det formål at skabe grundlag for en sund økonomi i voksenlivet. Vores egne undersøgelser viser, at børn allerede fra 4-5-års alderen ofte stiller spørgsmål om penge og deres værdi. Derfor lancerede vi i 2008 Pengeby for de 5-9-årige som det første initiativ i regi af Program for finansiel forståelse.

Siden 2008 har Danske Bank udvidet programmet med adskillige online-initiativer, inklusiv Control Your Money, et interaktivt undervisningsmateriale for de 10-15-årige, Dream On, et Facebook-baseret spil for de 15-17-årige, Mind Your Money, en portal og Facebook-baseret rådgivningsforum for de 18-27-årige samt”0-18”, et website til forældre om børn og penge.

Aktiviteterne i Pengeby er nemme at forstå – selv for de yngste.

Pengeby er gratis og kræver ikke kontakt eller involvering med Danske Bank. Derfor er Pengeby også helt fri for markedsføring, logoer og andet, der relaterer sig til Danske Bank.

Naturfagsstrategi

En lokal naturfagsstrategi (PDF)

(PDF) Med udgangspunkt i et ønske om at styrke det naturvidenskabelige fagområde gennem hele uddannelseskæden i Thisted Kommune har en lokal arbejdsgruppe under Undervisningschefen igangsat en proces vedrørende udarbejdelsen af en lokal naturfagsstrategi.

Et af formålene har været at styrke oplevelsen af kvalitet, progression og positive oplevelser i naturfagsundervisningen gennem et samarbejde med kommunens virksomheder og sundhedstilbud. Et andet formål har været udarbejdelsen af en lokalt forankret naturfagskanon, som skal sikre, at alle elever i Thisted Kommune har viden om og kendskab til de forskellige stedbundne potentialer indefor naturfagsområdet. Det naturvidenskabelige fagområde består af følgende selvstændige fagområder: Fysik/kemi, matematik, biologi, geografi og natur/teknologi.

Kræver abonnement. Med matematik.gyldendal.dk  7. til 10. klasse bliver din matematikundervisning digital. Matematik.gyldendal.dk  består af en lang række undervisningsforløb, der tilsammen udgør et fuldt dækkende matematiksystem.

UNDERVISNINGSFORLØB

Du finder en lang række nyskrevne og reviderede undervisningsforløb. Der er tilføjet nye temaer, som bygger videre på det faglige indhold fra et eller flere undervisningsforløb.

Forløbene er opbygget, så de veksler mellem faktasider, hvor faglige ord og begreber bliver forklaret, anvendelsessider, der hovedsageligt består af anvendelsesbaseret opgaver samt færdighedsopgaver på tre niveauer. Alle undervisningsforløb indledes med en målbeskrivelse og afsluttes med en evalueringsdel. Der inddrages på forskellig vis relevante it- og webbaserede redskaber.

Rækkefølgen af undervisningsforløb bygger på en naturlig faglig og didaktisk progression i arbejdet med de matematiske emner.  Materialets fleksible opbygning giver dog også mulighed for at sammensætte egne forløb og tilrettelægge en undervisning, der tager udgangspunkt i den enkelte elev.

TRÆNING AF FÆRDIGHEDER

Der er mulighed for at for at eleverne online kan træne en række matematiske færdigheder. Færdighedsopgaverne findes på tre niveauer og er selvrettende. Det er nu også muligt at printe og emaile besvarelserne.

VÆRKTØJER

På matematik.gyldendal.dk  finder du forskellige værktøjer, der dels er elevhenvendt og dels er lærerhenvendt. 

MatLex

Et opslagsværk med mange matematiske begreber og illustrationer. 

Planlæggeren

Med dette lærerværktøj er der givet hjælp til at tilrettelægge undervisningen ud fra de mange færdige undervisningsforløb. Der er mulighed for at planlægge året med udgangspunkt i klassetrin, undervisningsforløb, trinmål og matematiske kompetencer.  

Notesbog

I notesbogen er det muligt at skrive noter og udfylde diverse arbejdsark.

Kræver abonnement

Færdige forløb og fleksibilitet

Fagportalen til matematik 4.-6. kl. er et undervisningsmateriale til mellemtrinnet. Fagportalen indeholder fagligt funderede undervisningsforløb, der lever op til Fælles Mål.

Materialet er fleksibelt opbyg­get og giver god mulighed for også at sammensætte egne forløb.

Lav selv en årsplan med Planlæggeren eller se et Forslag til årsplan.

Interaktive opgaver og differentiering

Fagportalen tager de nye medier i brug og in­deholder læringselementer i form af lyd, film og interaktive opgaver.

Opgaverne vil give rigelige muligheder for at tilpasse en undervisning, der tilgodeser den enkelte elevs behov.

Kræver abonnement. Fagportalen til matematik 0.-3. kl. er et undervisningsmateriale, som foreløbig dækker 0. og 1. klasse. Portalen udvides løbende med forløb til 2. og 3. klasse.

Fagportalen indeholder fagligt funderede undervisningsforløb, der lever op til Fælles Mål. Forløbene indeholder bl.a. læringselementer i form af video, interaktive opgaver og GeoGebra-filer.

Lav selv en årsplan med Planlæggeren eller se et Forslag til årsplan.

Fleksibilitet og differentiering

Der er fem indgange til fagportalen:

 • 'Forløb' giver adgang til undervisningsforløb inddelt efter faglige emner.
 • 'Regn løs' giver adgang til et væld af selvrettende træningsopgaver, bl.a. 1000 regnehistorier.
 • 'Forældre' giver forældrene indsigt i det faglige omdrejningspunkt i de enkelte forløb. Forældrene får også idéer til spil og aktivteter, som de kan lave med deres barn.
 • Biblioteket giver læreren mulighed for at søge opgaver og teori.
 • Via indgangen 'Lærer' kan læreren få overblik over, hvordan forløbene er opbygget samt information og hjælp til de læringselementer og værktøjer, der bliver lagt op til på fagportalen.

Med de mange indgange og det brede udvalg af læringselementer giver fagportalen gode muligheder for at tilrettelægge en undervisning, der tilgodeser den enkelte elevs behov.

Kommuneaftale. Et interaktivt læringsmiddel, som præsenterer eleverne for en række forskellige temaer inden for hvert fag. De mange visuelle indtryk, lydeffekter og den positive
feed-back motiverer eleverne på alle niveauer.

Alle materialerne på villeby.dk er udviklet i børnehøjde af fagfolk og tæller tilsammen ca. 4.000 læringselementer på tværs af fagene. Du finder både bøger, film, spil, quizzer, musik,
musikvideoer, faktatekster, evalueringsopgaver og planlagte
pædagogisk-didaktiske forløb – lige til at gå til
for både lærere og elever.

Villeby er uafhængigt af bogsystemer og kan derfor anvendes til
elevdifferentiering, ekstra øvelser og variation i alle klasserum.

Kommuneaftale - Komplet undervisningssystem til alle klassetrin i grundskolen og er samtidig Danmarks mest benyttede digitale fagportal til matematik – med over 500.000 løste opgaver dagligt.

Med MatematikFessor får lærere og elever adgang til over 500.000 opgaver og mere end 2.000 videolektioner. De mange forskellige opgaver og indhold har stor variation og inkluderer bl.a. færdighedsregning, problemregning, geometriske opgaver såvel som faglig læsning, aktiviteter, spil og meget, meget mere. Alle opgaver er selvrettende, og systemet har desuden en detaljeret statistikfunktion, som gør det nemt og hurtigt for læreren at få overblik - både over den enkelte elevs kompetencer og klassen som helhed.

Eleverne har mulighed for enten af uploade deres mellemregninger eller at skrive dem direkte ind i systemet, hvor læreren ligeledes via det interaktive system vil have mulighed for at komme med feedback til eleverne. Statistikmodulet giver læreren et konstant overblik over den enkelte elev og klassens samlede afleverede opgaver og skaber samtidig mulighed for, at læreren nemt kan evaluere elevernes kernekompetencer inden for matematik.
"MatematikFessor.dk er i en klasse for sig" - Folkeskolen.dk
MatematikFessor tilbyder desuden komplette årsplaner til alle klassetrin, foruden mulighed for at læreren selv kan udarbejde egne årsplaner ved fx at bytte rundt i rækkefølgen eller ved et tilføje andre undervisningsressourcer. Idéen med årsplanerne er, at de skal danne rammen om den overordnede plan og samtidig tillade kreativitet og fleksibilitet til den enkelte lærer.

App til forældre – følg dit barn på farten

MatematikFessor Parents er en gratis app til forældre, der ønsker at følge med i deres barns undervisning og udvikling. Med den gratis app har forældre mulighed for at følge med i, hvilke videoer der er set, og hvilke opgaver der er blevet løst. Forældre kan derfor få et godt indblik i deres barns progression og er aldrig i tvivl, om deres barn har brug tid og løst de opgaver, som de er blevet stillet af læreren.

SuperTræneren

SuperTræneren er et tilkøb og fungerer som et ekstra træningsmodul til MatematikFessor. Ved hjælp af en adaptiv læringsalgoritme, der gør det muligt at differentiere opgaverne 100 %, vil eleverne blive udfordret på netop deres niveau, og lærerens arbejde med inklusion og undervisningsdifferentiering lettes dermed betydeligt.

Eleverne kommer i gang ved først at løse omkring 100 opgaver, og SuperTræneren vil herefter selv finde den enkelte elevs niveau, således at det opnås en naturlig progression, hvor eleverne løbende vil møde opgaver, der svarer til netop deres kompetencer og evner inden for matematik. SuperTræneren er et fantastisk værktøj, og med en ny forbedret ”hjerne” i systemet skabes de bedst mulige forudsætninger for differentieret undervisning og motiverede elever.