Musik

Skolernes Sangdag er en dag, hvor vi hylder musik og sang, og synger foråret i gang.

Hvad, I laver på skolerne, er helt op til Jer – stort og småt er lige godt – bare I synger.

DR Skole og DR Ultra inviterer til fælles morgensang som vi sender direkte på DRUltra, så I kan tænde for smartboard og storskærm og synge med.

Det er sjovest at synge fællessang, når man kan sangene. Derfor ligger sangene på sitet. Tekst og noder er lige til at downloade.

Duda - Musik

Masser af inspiration til musikundervisningen.

Kommuneaftale - På Musikfaget er følgende overordnede begreber at finde i topmenuen: Forløb, Emner, Aktiviteter og Ressourcer. Under hvert af de fire menupunkter ligger en række undermenuer med tilhørende tekster og aktiviteter samt inspiration til videre arbejde med emnet.

Alle tekster er multimodale, hvilket understøtter elevernes arbejde med faget musik.

Forløb

Forløb består af både undervisningsforløb og årsplaner til 4.-6. klasse. Både forløbene og årsplanerne er opdelt i 4. klassetrin og 5.-6. klassetrin. Denne opdeling er foretaget med udgangspunkt i opdelingen af mål i Fælles Mål. I forløbene samles faglig viden og praktiske færdigheder, så eleven får en bred indgang til faget. Ud over at komme igennem forskellige aktiviteter inden for faget vil eleven blive præsenteret for fagtekster i hvert forløb, der er konstrueret, så eleven selv kan læse dem. Forløbene er tænkt ind i en faglig progression i årsplanerne, således at den rækkefølge, de er placeret i, indikerer, hvor i årsplanlægningen vi tænker, forløbet placeres bedst.

Emner

Emner er inddelt i fem undermenuer. De fem undermenuer udgør en overordnet inddeling af det faglige materiale, som faget arbejder med, og tager udgangspunkt i Fælles Mål. Hvert emne består af musikfaglige tekster og forskellige aktiviteter, der er understøttet af en stor mængde videoer, illustrationer og lydfiler.

Emnerne, som portalens indhold tager afsæt i, er følgende:

Sang

Sang består af tre hovedområder: Gamle danske sange, Nyere danske sange og Sangteknik. Inden for Gamle danske sange vil eleverne kunne læse om forskellige forfattere og komponister, der har haft indflydelse på den danske kultur, og blive præsenteret for et udpluk af deres sange med tilhørende aktiviteter. I Nyere danske sange vil eleverne blive præsenteret for mere tematiske tilgange til den nyere sangskat. Disse er ligeledes understøttet af aktiviteter til de enkelte sange. Området Sangteknik dykker ned i den del af sangen, der beskæftiger sig med de forskellige faglige kompetencer, der kræves for at udvikle sangstemmen. Området indeholder både fagtekster og aktiviteter til at udvikle brugen af stemmen.

Fælles for hele området Sang er, at alle sange findes i flere eksemplarer. I lærerguiden findes der både noder til den øvede pianist og en forenklet node, der kan benyttes, hvis klaver ikke er musiklærerens hovedinstrument. I de forenklede noder vil der til tider også være valgt andre tonearter, der tilgodeser guitaren, men stadig er gode tonearter for eleverne at synge i. Noderne er udformet, så de med fordel kan aflæses fra en iPad og samtidig er læsbare for pianisten. Hvis man ønsker, at eleverne skal have udskrevet sangene med både tekst og node, er det oplagt at gøre det fra lærerens visning af noden. I aktiviteten vil eleven få adgang til teksten på sangene i et format og layout, der gør det let at læse teksten, både hvis man vælger at aflæse den på iPad eller på en fælles skærm i klassen (eller til fællessamlinger).

Sammenspil

Alle sammenspilssatser på Musikfaget er udarbejdet, så eleverne og deres lyst til læring kan komme hurtigst muligt i spil. Til alle sammenspilsnumre er der udarbejdet forskellige videoer til de enkelte instrumenter i tre niveauer. Eksempelvis kan man se, hvordan man spiller verset til en given sang på guitar i en gennemgangsvideo, hvor eleven langsomt bliver ført igennem en instruktion i at spille korrekt på guitaren. Efterfølgende kommer der en video i et øvetempo med de samme akkorder/melodistykker, som eleven kan spille sammen med. Til sidst følger en video, hvor eleverne kan øve sammen med videoen i det tempo, som sangen spilles i i den originale udgave. Videoerne er delt op på denne måde, for at eleverne kan arbejde med lige nøjagtigt den del, de er nået til, og det niveau, de er på, uden at skulle finde rundt i en lang video.

Vores videoer fokuserer på at gøre det så synligt og forståeligt for eleverne som muligt, hvor der skal spilles på instrumentet. Det betyder, at fingersætning af og til ikke er "korrekt" i videoerne, i forhold til hvad eleverne ville lære på musikskoler. Til gengæld bliver det mere tydeligt, hvilke treklange der fx spilles på klaver, når fingrene ikke skygger for tangenterne.

Dans og bevægelse

Området Dans og bevægelse giver eleverne faglige tekster om forskellige aspekter af dans og bevægelse, som de kan benytte til forståelse af den givne genre. Aktiviteterne til teksterne er understøttet af et væld af videoer, så man som elev og lærer visuelt kan blive guidet igennem dansens univers. Videoerne er med til at understøtte læringen i sådan en grad, at man som musiklærer kan arbejde med dans og bevægelse uden selv at have den store danseerfaring.

Genrekendskab

De fem hovedområder i genrekendskab kommer vidt omkring forskellige genrer i musikken. Hovedområderne er: Klassisk, Ældre rytmiske genrer, Filmmusik, Musikkens funktion og Musik med din krop.

I de forskellige hovedområder vil der for eleverne blive introduceret musikhistoriske perioder eller genrer, der bliver præsenteret for eleverne med faglige tekster og tilhørende forskelligartede aktiviteter. Emnet lukker op for et bredt spektrum af så forskellige tekster som: "Barok", "Filmmusikkens genrer", "Folkemusik", "Meditationsmusik" og "Beatboxing".

Instrumenter

Her præsenteres eleverne for de tre hovedgrupper inden for den klassiske musik: messingblæsere, træblæsere og strygere. Disse foldes ud ved hjælp af fagtekster om instrumenterne og aktiviteter, der knytter sig til. I aktiviteterne vil eleverne blive præsenteret for forskellige værker, både klassiske og rytmiske, for at opleve instrumenternes alsidige anvendelsesmuligheder. Aktiviteterne er understøttet af mange videoer, der foruden den auditive tilgang også vil give eleverne en visuel tilgang til instrumenterne. Aktiviteterne vil veksle mellem lytteøvelser, analytiske tilgange, spilleaktiviteter og aktiviteter, hvor eleverne selv kan skabe en version af et klassisk instrument for selv at erfare, hvad det kræver at spille på disse instrumenter.

Aktiviteter

Under Aktiviteter får man et samlet overblik over alle aktiviteterne på portalen. Aktiviteterne er knyttet til et enkelt eller flere klassetrin, så du som lærer selv kan vurdere niveauet i din klasse. Derudover har du mulighed for at søge på det enkelte klassetrin og finde aktiviteter, der er knyttet hertil. Alle aktiviteter er derudover inddelt i kategorier, som knytter sig til forskellige arbejdsprocesser, der er i fokus i aktiviteten. Vi har i alt valgt seks forskellige aktivitetskategorier: Skab musik, Bevægelse og dans, Lyt og oplev, Musikanalyse, Spil og Syng.