Natur / Teknologi

Plethora

Lær at overskue komplekse systemer.

Plethora er et spil, der træner logisk og kompleks tænkning.

G+ - Log ind med din Google-konto. Kombinér de klassiske grundelementer - ild, vand, jord og luft til nye elementer.

Naturfagsstrategi

En lokal naturfagsstrategi (PDF)

(PDF) Med udgangspunkt i et ønske om at styrke det naturvidenskabelige fagområde gennem hele uddannelseskæden i Thisted Kommune har en lokal arbejdsgruppe under Undervisningschefen igangsat en proces vedrørende udarbejdelsen af en lokal naturfagsstrategi.

Et af formålene har været at styrke oplevelsen af kvalitet, progression og positive oplevelser i naturfagsundervisningen gennem et samarbejde med kommunens virksomheder og sundhedstilbud. Et andet formål har været udarbejdelsen af en lokalt forankret naturfagskanon, som skal sikre, at alle elever i Thisted Kommune har viden om og kendskab til de forskellige stedbundne potentialer indefor naturfagsområdet. Det naturvidenskabelige fagområde består af følgende selvstændige fagområder: Fysik/kemi, matematik, biologi, geografi og natur/teknologi.

Kommuneaftale. Danmarks største samling informationer om dyr fra hele verden – udviklet og skrevet på et fagligt højt niveau i et sprog, hvor alle kan være med – fra de mindste elever i skolerne til voksne med interesse for dyr. 

verdens-dyr.dk er aldrig udlånt og er altid opdateret med den nyeste viden om dyr.

Artsbeskrivelser

Der er omtalt ca. 260 dyr på verdens-dyr.dk - og der kommer hele tiden nye til (se det aktuelle antal øverst til venstre på forsiden af verdens-dyr.dk). Hvert dyr bliver omtalt i flere forskellige afsnit, som man kan navigere rundt i. 

Ved alle dyr er der mange fotos og for en stor dels vedkommende tillige lydklip og videoklip.

Der er også tegnefilm ved en del dyr. Tegnefilmene forklarer ting, som kan være svære at forstå eller vise på anden måde.

Ordbog

På verdens-dyr.dk er der ikke gået på kompromis med det faglige niveau. Derfor bliver der brugt visse fagtermer. For at forstå disse er der udviklet en ordbog, som både indeholder tekster og fotos eller tegninger, hvor det er nødvendigt. Ordbogen kan slås til og fra ved hjælp af "bog-ikonet" som er placeret øverst til venstre. Ordbogen er som standard lukket. 

Forfattere

Teksterne til verdens-dyr.dk skrives af en række af Danmarks bedste fagbogsforfattere, der hele tiden holder sig ajour fagligt og pædagogisk. Forfatterne er nøje valgt ud fra deres faglige viden og kendskab til målgruppen: elever i grundskolen.

Forfatterne har hver især deres områder, som de holder opdaterede, når nye oplysninger om dyrene kommer frem.

Jesper Bønløkke, cand scient (biologi), redaktør på verdens-dyr.dk
Thomas Bille, cand. scient (biologi), skriver om krybdyr og padder.
Ina F. Andersen, cand. scient (biologi), skriver om pattedyr.
Steen E. Jensen, lærer, skriver om fugle.

Temaer

I temaer kan man finde artikler, som går på tværs af artsbeskrivelserne fx: Pattedyr, rejsebeskrivelser og meget andet.

Wiki-værksted

I wiki-værkstedet er det eleverne, som laver indholdet. En wiki kan bestå af tekst, fotos, video og lydklip. Eleverne kan give respons til hinandens wikier.

Kommuneaftale - Med danske-dyr.dk kommer den spændende danske natur helt ind i klasselokalet. Her kan eleverne læse om de dyr, de allerede kender og få øjnene op for alle de andre spændende dyr, der findes i Danmark. Eleverne vælger selv det læseniveau, der passer til dem - der er tekster til både svage og stærke læsere. De kan læse spændende temaartikler og deltage i de årlige, landsdækkende naturjagter efter edderkopper, mariehøns eller snegle. Portalen er både dyb og bred og udvikler sig konstant. Anvendelsesmulighederne er mange: brug danske-dyr.dk til emnearbejde, som opslagsværk og i forbindelse med faglig læsning og skrivning. Lad eleverne blive producenter på nettet i wiki-værkstedet, hvor de formidler deres viden ved hjælp af tekst, lyd, billeder og video.

Kommuneaftale - et komplet undervisningsmateriale, der dækker Undervisningsministeriets krav til natur/teknologiundervisningen i grundskolen. Det er vores mål, at undervisningen skal være levende og inspirerende, og at eleverne gennem vores undervisningsportal får en grundig introduktion til natur/teknologi og fagets kerneområder.

Portalen opfylder forenklede Fælles Mål for natur/teknologi, således at eleverne trinvis kommer til at opfylde målene gennem teksternes emne eller vinkel eller i selve arbejdet med aktiviteterne.

Portalens opbygning

I portalens hovedmenu findes følgende menupunkter: Forløb, Emner, Aktiviteter og Ressourcer. Under hvert af de fire menupunkter ligger en række undermenuer med tilhørende tekster og aktiviteter samt inspiration til videre arbejde med emnet. Alle tekster er multimodale, hvilket giver eleverne flere tilgange til natur/teknologi som fag. Et udvalg af tekster har tilknyttet interaktive læseguides, der fremmer elevernes læseforståelse. Aktiviteterne er tilrettelagt med en blanding af undersøgende virke, mundtlig kommunikation, fysiske aktiviteter og interaktive skrivefelter.

Emnerne, som portalens indhold tager afsæt i, er følgende:

Teknologi

"Teknologi" rummer tekster og aktiviteter, der behandler områderne inden for den teknologiske verden og vores ressourcer. Her finder man tekster om affald, energiformer og ressourcebesparende energi, men også spændende emner som transport og kommunikation tages op.

Mennesket

"Mennesket" rummer tekster om kroppen med særligt fokus på fysiologi og anatomi samt sundhed. Tekster og aktiviteter spænder bredt, og her er blandt andet uddybning af emner fra indskolingen som kroppens skelet, muskler og fordøjelsen. Ligeledes udvides kendskabet til kroppen med introduktion til cellernes verden, ligesom ernæring, motion og sundhed har en fremtrædende rolle.

Natur

"Natur" rummer en række tekster og aktiviteter om forskellige biotoper og økosystemer. Ligeledes er det også her, at tekster og aktiviteter om naturens kredsløb og evolution kan findes. Teksterne og aktiviteterne om biotoper og økosystemer ser nærmere på udvalgte arter, fænomener og menneskets anvendelse af naturgrundlaget. Emnet om kredsløb stiller skarpt på fotosyntese, vandets kredsløb og årets gang.

Vand, luft og vejr

"Vand, luft og vejr" byder på tekster og aktiviteter, der rummer emner om vejr og klima. Emnet "Vejr" rummer en række tekster og aktiviteter, der knytter sig til forskellige vejrfænomener, mens emnet "Klima" gennem tekster og aktiviteter ser nærmere på blandt andet klimazoner, havstrømme og drivhuseffekten.

Jorden

"Jorden" samler de tekster og aktiviteter, der omhandler Jorden og solsystemet. En lang række af tekster og aktiviteter om solsystemet suppleres af mere jordnære tekster om det danske landskab. Yderligere stilles der skarpt på de enkelte verdensdele og ekstreme vejrsituationer.

Kommuneaftale - et komplet undervisningsmateriale, der dækker Undervisningsministeriets krav til natur/teknologiundervisningen i grundskolen. Det er vores mål, at undervisningen skal være levende og inspirerende, og at eleverne gennem vores undervisningsportal får en grundig introduktion til natur/teknologi og fagets kerneområder.

Portalen opfylder forenklede Fælles Mål for natur/teknologi, således at eleverne trinvis kommer til at opfylde målene gennem teksternes emne eller vinkel eller i selve arbejdet med aktiviteterne.

Portalens opbygning

I portalens hovedmenu findes følgende menupunkter: Forløb, Emner, Aktiviteter og Ressourcer. Under hvert af de fire menupunkter ligger en række undermenuer med tilhørende tekster og aktiviteter samt inspiration til videre arbejde med emnet. Alle tekster er multimodale, hvilket giver eleverne flere tilgange til natur/teknologi som fag. Et udvalg af tekster har tilknyttet interaktive læseguides, der fremmer elevernes læseforståelse. Aktiviteterne er tilrettelagt med en blanding af undersøgende virke, mundtlig kommunikation, fysiske aktiviteter og interaktive skrivefelter.

Emnerne, som portalens indhold tager afsæt i, er følgende:

Teknologi

"Teknologi" rummer tekster og aktiviteter, der behandler områderne inden for den teknologiske verden og vores ressourcer. Her finder man tekster om elektricitet, forskellige materialer som metal, træ og plastik samt tekster om landbrug og affaldshåndtering.

Mennesket

"Mennesket" rummer tekster om kroppen, der knytter sig til fysiologien og anatomiens verden. Tekster og aktiviteter spænder bredt og ser blandt andet nærmere på kroppens skelet, muskler og fordøjelsen. Der er tekster om vores sanser og om mælketænder og det at udskifte tænder.

Natur

"Natur" rummer en række tekster og aktiviteter om forskellige dyregrupper, planter og biotoper. Teksterne om dyr og planter ser nærmere på organismers opbygning og levevis, mens biotoperne stiller skarpt på årets gang samt udvalgte dyr, der er repræsentative for den givne biotop. Endelig ser teksterne om biotoper nærmere på udnyttelse af naturgrundlaget.

Vand, luft og vejr

"Vand, luft og vejr" byder på tekster og aktiviteter om vandets kredsløb, spildevand og drikkevand. Forskellige vejrtyper og temperatur er også grundlag for en nærmere undersøgelse.

Jorden

"Jorden" samler de tekster og aktiviteter, der omhandler Jorden og solsystemet. En lang række af tekster om solsystemet suppleres af mere jordnære tekster om brug af kort og kompas. Geografisk fordyber flere tekster sig i Skandinavien og det afrikanske kontinent.