Samfundsfag

Det etiske råd

Gå på opdagelse i Rådets interaktive undervisnings- og formidlingsuniverser

Kommuneaftale - Læringsportal til samfundsfagsundervisningen i udskolingen.
Portalens artikler, aktiviteter og nyhedsstof forbinder det samfundsfaglige begrebsapparat
med elevernes hverdag.

Undervisning i øjenhøjde

Samfundsfaget.dk bygger på idéen om, at den samfundsfaglige læring bedst kan foregå
med udgangspunkt i elevens egne oplevelser og praktiske erfaring med samfundet, men
på baggrund af et fælles samfundsfagligt begrebsapparat.
Portalens mange alsidige arbejds- og aktivitetsformer lægger op til en elevaktiverende
tilgang med fokus på elevernes aktive stillingtagen til samfundsfaglige problemstillinger og dilemmaer fra den virkelige verden.

Fokus på hverdagen

Portalens rygrad er en lang række inspirerende fagartikler i to niveauer, der altid følger den
nyeste samfundsudvikling.

Portalen er opdelt i fire hovedkategorier:

POLITIK, hvor indholdet er hentet fra politologien med fokus på det politiske system og demokrati.
ØKONOMI, hvor de grundlæggende økonomiske begreber og mekanismer behandles.
SAMFUND, der med udgangspunkt i sociologien har fokus på studier af samfundet og menneskets adfærd heri.
TEMAER, hvor der er en række samfundsfaglige emner og temaer, der går på tværs af de tre fagdiscipliner.

Redskaber til elever og lærere

Samfundsfaget.dk rummer flere elevredskaber i form af modeller, skabeloner og arbejdsredskaber,
der ruster eleverne til arbejdet med det samfundsfaglige felt på flere fronter. Det gælder
fx i forhold til kommunikation, retorik, argumentationsteknik samt indsamling og bearbejdning
af både kvalitativ og kvantitativ data.

På lærersiderne er der inspiration til undervisningens indhold i form af undervisningsforløb, årsplaner og en række tips og ideer til forskellige arbejdsformer.