Tysk

Grammatip (3.-10. klasse)

Kræver abbonement. Grammatikøvelser

Studieportalen

Nem tysk grammatik

Duda - Tysk

Duda - Tysk

Kommuneaftale - et komplet undervisningsmateriale, der dækker Undervisningsministeriets krav til tyskundervisningen i udskolingen. Vi har skabt en læringsportal, der på levende og inspirerende vis bygger videre på den gode sprogstart, eleverne har fået på mellemtrinnet, og breder faget og sproget ud for og sammen med eleverne.

Teksterne på portalen er primært multimodale. Især billeder og videoer er med til at understøtte forståelsen af indholdet, ligesom tekstens centrale ord, fokusord, understreger vigtigheden af elevens sproglige udvikling. Alle aktiviteter er tilrettelagt med en blanding af mundtlig kommunikation, fysiske aktiviteter, interaktive skrivefelter, lydfiler og selvrettende træningsopgaver.

Form und Sprache

Under menupunktet "Form und Sprache" møder eleverne det tyske sprog og grammatik. Her bliver de grundliggende regler og systemer præsenteret for eleverne på en overskuelig måde, og eleverne får rig mulighed for at øve og træne reglerne og herigennem udvikle deres sprog.

Kultur

Under menupunktet "Kultur" møder eleverne den tysktalende kultur på mange forskellige måder. Her får eleverne indblik i tysksprogede byer, traditioner og levevis, og der er rig mulighed for at dykke ned i de mange tyskkulturelle nuancer.

Medien

Under menupunktet "Medien" bliver eleverne gennem arbejdet med forskellige genrer introduceret til en vifte af billed- og tekstmedier og får herigennem udvidet deres tekstbegreb. Eleverne bliver både præsenteret for interessante tyske spillefilm, litteratur samt musik. Eleverne får mulighed for at fokusere på såvel velkendte som ukendte genrer og herigennem arbejde med det tyske sprog på en anderledes måde.

Themen

Under menupunktet "Themen" finder eleverne tyskfaglige temaer. Temaerne appellerer til og motiverer elever i udskolingen ved at tage udgangspunkt i elevernes interesser og hverdagsliv for derefter at bevæge sig ud i den tysksprogede verden. Dermed bliver det muligt at sammenligne egen kultur med den tysksprogede kultur. Mange af temaerne er desuden velegnede til tværfagligt arbejde med andre skolefag.

Kommuneaftale - et komplet undervisningsmateriale, der dækker Undervisningsministeriets krav til tyskkundervisningen på mellemtrinnet. Det er vores mål at skabe en læringsportal, der på levende og inspirerende vis giver eleverne den bedste start på det tyske sprog.

Teksterne på portalen er primært multimodale. Især billeder og videoer er med til at understøtte forståelsen af indholdet, ligesom tekstens centrale ord, fokusord, understreger vigtigheden af elevens sproglige udvikling. Alle aktiviteter er tilrettelagt med en blanding af mundtlig kommunikation, fysiske aktiviteter, interaktive skrivefelter, lydfiler og selvrettende træningsopgaver.

Form und Sprache

I menupunktet "Form und Sprache" møder eleverne det tyske sprog. I underpunkterne vil eleverne blandt andet blive introduceret til sproglige strategier, basis ordforråd, en minigrammatik og derunder undersøgende arbejde. Eleverne bliver altså introduceret til det basale tyske sprog og grammatikken og får redskaber til at kvalificere og variere deres tyske sprog og sprogbrug.

Kultur

Menupunktet "Kultur" giver eleverne en indføring i nære emner samt kulturhistoriske begivenheder. Under menupunktet ligger bl.a. "Stuttgart - der kleine Touri-Guide", "Feiertage" og "Die Autobahn". Herunder tages der bl.a. udgangspunkt i, at målet er et indblik i kulturforståelse og et kulturmøde med vores naboland.

Medien

Under menupunktet "Medien" bliver eleverne gennem arbejdet med forskellige genrer introduceret til mange forskellige billed- og tekstmedier og får udvidet deres tekstbegreb. Eleverne bliver bl.a. præsenteret for enkelte tyske spillefilm og kortfilm, musik, "Gedichte und Reime" samt "Märchen". Eleverne får mulighed for at fokusere på såvel velkendte som ukendte genrer og herigennem arbejde med det tyske sprog på en anderledes måde. 

Themen

Under menupunktet "Themen" finder eleverne tyskfaglige temaer. Mange af temaerne er velegnede til tværfagligt arbejde med andre skolefag. Kulturforståelse og kulturmødet med andre unge i Tyskland vil også kunne findes herunder som del af videns- og færdighedsmålene.